Ζυγώνει η προκήρυξη του Μέτρου 2 για τις αγροτικές συμβουλές

2019-11-21

Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι διαδικασίες για την προκήρυξη του Μέτρου 2 (υπομέτρο 2.1) που αναφέρεται στη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν την διεύρυνση της Επιτροπής που επεξεργάζεται το όλο πλαίσιο βάσει του οποίου θα κινηθεί η προκήρυξη, ενώ την ίδια στιγμή δεν θα πρέπει να αναμένονται θεαματικές αλλαγές στις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για το Εθνικό Σύστημα Παροχής Αγροτικών Συμβουλών.

Η κατεύθυνση που έχει δοθεί από την κυβέρνηση στις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές, οι οποίες σε συνεργασία με εκπροσώπους του ΓΕΩΤΕΕ και των αγροτικών οργανώσεων, διαμορφώνουν σ' αυτή τη φάση το πεδίο εφαρμογής του Μέτρου, είναι να τηρηθούν απαρέγκλητα οι κοινοτικές δεσμεύσεις, να εξασφαλισθεί η διασπορά των συμβουλών μέσα από δομές και τεχνικούς συμβούλους που ζουν από κοντά την προσπάθεια του αγρότη και να απομονωθούν φαινόμενα συγκέντρωσης του έργου σε υδροκέφαλες συνασπίσεις οι οποίες εξυπηρετούν ίδια οικονομικά συμφέροντα.

Πηγή:agronews