ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ

2023-08-30

  Έπειτα από τις φωτιές που δυστυχώς κατέκαψαν στο πέρασμα τους πάνω από 800.000 στρέμματα γης κυρίως στον Νότιο Έβρο αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος γενικότερα, πολλοί παραγωγοί αναρωτιούνται για την διαχείριση των ελαιόδεντρων και τις κατάλληλες ενέργειες που ιδανικά θα πρέπει να πράξουν έπειτα από αυτό το καταστροφικό συμβάν.
  Για τον σκοπό αυτό παρακάτω αναφέρονται μερικές χρήσιμες πρακτικές ορθής διαχείρισης και πρακτικών:

  • Η ικανότητα ανάκαμψης των δένδρων εξαρτάται από την ηλικία τους, την υδατική κατάσταση τους πριν και μετά την πυρκαγιά και φυσικά από την ένταση της φωτιάς.
  • Δένδρα που διατηρούν μέρος της κόμης τους πράσινο χωρίς έντονες καταστροφές σε βραχίονες και κορμό, απομακρύνεται με κλάδεμα η κατεστραμμένη επιφάνεια τους.
  • Δένδρα με σοβαρότερες ζημιές σε όλη την επιφάνεια τους θα πρέπει πρώτα να δείξουν σημάδια αναβλάστησης και έπειτα να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με το κλάδεμα τους.
  • Η αναβλάστηση των δένδρων θα γίνει είτε από το ριζικό σύστημα, είτε από το υπέργειο τμήμα μέσα σε λίγες εβδομάδες και γι'αυτό θα πρέπει η διαδικασία αυτή να προστατευτεί και να βοηθηθεί.
  • Η άρδευση σε μικρές και συχνές ποσότητες συμβάλει στην διαδικασία της αναβλάστησης.
  • Η λίπανση θα πρέπει να περιοριστεί (ιδιαίτερα η αζωτούχος), διότι η φυλλική επιφάνεια των δένδρων είναι μικρή σε σχέση με την μεγάλη μάζα ριζών που αναβλαστάνουν, αλλά και για να μην γίνει ευάλωτη η νέα βλάστηση στον χειμερινό παγετό.
  • Η φυτοπροστασία (εφαρμογή χαλκούχων σκευασμάτων, βιοδιεργητών) για την προστασία της νέας βλάστησης θα πρέπει να γίνει ορθολογικά και με σωστή μέριμνα.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία επί του θέματος αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πρακτική διαχείρισης ανάλογων περιπτώσεων θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε είτε δια ζώσης στα γραφεία μας είτε τηλεφωνικώς στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Υπεύθυνη Γεωπόνος: Δεβετζή Νίνα
Τηλ Επικοινωνίας: 2551306882 και 2551020580