Λιπάσματα

Κοκκώδη Λιπάσματα : 16-20-00/ 20-10-0

Ειδικά για σιτηρά 

Φωσφορικές αμμωνίες για βασική λίπανση σιταριού

40kg/40kg

Κοκκώδη Λίπασμα : 36-16-0 

Ειδικό για σιτηρά 

Με σταθεροποιητή αζώτου για βασική λίπανση σιταριού

40kg

Κοκκώδη Λιπάσματα:34,4-0-0(Νιτρική Αμμωνία) / 46-0-0(Ουρία)

26-0-0+28503+0,2 Ζn+0,18 (40kg) /  40-0-0+14503+0,2 Zn+0,18(25kg)                          
Ειδικό για διάφορες καλλιέργειες 

Αζωτούχα λιπάσματα για επιφανειακή λίπανση διαφόρων καλλιεργειών.

40kg/40kg

Κοκκώδη Λιπάσμα:15,4-0-0+25,6CaO+0,38  

Κατάλληλο για εδάφη ανεπαρκή σε ασβέστιο

25kg

Κοκκώδη Λίπασμασ: 20-8-10+B+IXN / 20-8-10+B+Zn                          

Ειδικό για την Ελιά 
Άριστη αναλογία Αζώτου, Φωσφόρου, Καλίου - Περιέχει Μαγνήσιο και Βόριο. Άζωτο σε μορφή ουρική και αμμωνιακή που δεν ξεπλένεται εύκολα.

40kg

Κοκκώδη Λιπάσματα: 11-15-15 / 20-10-10 / 12-12-17+IXN

Ειδικά για κηπευτικά και δέντρα

Κοκκώδη λιπάσματα για βασική λίπανση σε κηπευτικά και δέντρα

40kg/40kg/25kg

Κοκκώδη  Λιπάσματα: FOMET 3-5-7S+21C+5SO3 / 4-4-4

Ειδικά για Βιολογικές Καλλιέργειες

Κοκκώδη λιπάσματα για βασική λίπανση διαφόρων βιολογικών καλλιεργειών

25kg/25kg

Διαφυλλικά Λιπάσματα: 20-20-20 / 30-10-10 / 12-6-36 / 10-5-40 

N/K13-0-46,3 / ΒΟΡΙΟ (1kg,5kg)

Διαφυλλικά λιπάσματα διαφόρων τύπων σε κρυσταλλική μορφή.

Χύμα ή 25kg

Ζεόλιθος (0,8-2,5mm) / (2,5-5,00mm)

Ζεόλιθος σε κοκκώδη μορφή για κηπευτικά και δέντρα

Χύμα ή 25kg

Ζεόλιθος (0-0,05mm) 

Ζεόλιθος σε σε μορφή πούδρας για ψέκασμα σε κηπευτικά και δέντρα.

Χύμα ή 25kg

Βόρακας

Βόρακας δεκαυδρικός για εφαρμογή στο έδαφος σε δέντρα

Χύμα ή 25kg

Περισσότερα προϊόντα θα βρείτε στο Κατάστημα μας. Βρείτε μας ΕΔΩ Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας


Δείτε επίσης: