ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δηλώσεις Καλλιέργειας - ΕΑΕ

Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) των αγροτών για την Δήλωση των Καλλιεργειών τους.

Σχέδια Βελτίωσης 

Παροχή υπηρεσιών σύνταξης φακέλων προς ενδιαφερόμενους για το πρόγραμμα Σχεδίων Βελτίωσης και συνεχή στήριξη καθ' όλη την διάρκεια της υλοποίησης των επενδυτικών σας σχεδίων.

Προγράμματα Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας

Δημιουργία και οργάνωση Γεωπεριβαλλοντικού φακέλου και ολοκληρωμένη διαδικασία απαραίτητων ενεργειών για τις αιτήσεις πληρωμής στο  Πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων

Υποβολή αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος έχει οριστεί ως αρμόδιος φορέας υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων μεταβίβασης.

Πρόγραμμα Αγοράς Γης

Παροχή υπηρεσιών σύνταξης των γεωργοοικονομικών μελετών & συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την επιδότηση δανείου για αγορά γεωργικής γης.

Εργαστηριακές Αναλύσεις Εδάφους

Παροχή υπηρεσιών για την ενταγμένη εκμετάλλευση στη Δράση 11.1.1 του Μέτρου 11 του Π.Α.Α. 2014-2020 & στη Δράση 11.2.1 του Μέτρου 11 του Π.Α.Α. 2014-2020. Επιδότηση χημικών αναλύσεων χώματος.

Μητρώο εισροών-εκροών

Αναλυτική καταγραφή των εισροών φυτικής παραγωγής, των ζωοτροφών, των εκροών, καθώς επίσης και ημερολόγιο εργασιών. 

Άδειες Λειτουργίας Σταβλικών Εγκαταστάσεων

Ανάληψη όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την αδειοδότηση λειτουργίας των Σταβλικών Εγκαταστάσεων.

Προγράμματα Νέων Αγροτών

Σύνταξη και οργάνωση του απαιτούμενου από την προκήρυξη επιχειρηματικού σχεδίου και τεχνική στήριξη του γεωπεριβαλλοντικού φακέλου μέχρι και την αποπληρωμή του προγράμματος.

Επιστροφή Φ.Π.Α.

Υποβολή Ετήσιας Αίτησης Επιστροφής ΦΠΑ των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών

Υποστήριξη συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών.

Γεωπονικές Συμβουλές Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Παροχή γεωπονικών συμβουλών για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, από το στάδιο της σποράς μέχρι και το στάδιο της παραγωγής. 

Για περισσότερες πληροφορίες θα μας βρείτε στο Κατάστημα μας. Βρείτε μας ΕΔΩ


Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας 


Δείτε επίσης: