Υποχρεωμένος να τηρεί λογιστικά βιβλία και ο νεοεισερχόμενος αγρότης

2018-04-03

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για να χαρακτηριστεί κάποιος ως νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αγρότη, εκτός από δύο:

  • το κριτήριο του εισοδήματος και
  • της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ),

Το κριτήριο του εισοδήματος αναφέρεται στην υποχρέωση του επαγγελματία αγρότη να λαμβάνει από την γεωργική του απασχόληση το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του. Αυτό το κριτήριο δεν αφορά τον νεοεισερχόμενο στον αγροτικό τομέα.

Όσον αφορά την ασφάλιση στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), ο νεοεισερχόμενος αγρότης έχει περιθώριο έως 2 χρόνια από την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητας, αρκεί να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986.

Ωστόσο, η τήρηση λογιστικών βιβλίων αφορά τόσο τον επαγγελματία αγρότη όσο και τον νεοεισερχόμενο αγρότη.

Άρα, όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο νεοεισερχόμενος αγρότης είναι:

  • Να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης (ιδιόκτητη ή ενοικιασμένη).
  • Να ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
  • Η αγροτική του εκμετάλλευση να είναι ασφαλισμένη στον ΕΛΓΑ.
  • Να τηρεί λογιστικά βιβλία.

Χορήγηση βεβαίωσης νεοεισερχόμενου μέσω της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

Έως την έναρξη υποβολής των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του 2017 για την χορήγηση βεβαίωσης στους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα, θα λαμβάνεται υπόψη η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, (δήλωση ΟΣΔΕ) του έτους 2017 με τα φορολογικά στοιχεία του 2016 και με την έναρξη υποβολής των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του 2017 θα λαμβάνεται υπόψη η δήλωση ΟΣΔΕ 2017 ή ΟΣΔΕ 2018 εάν υποβάλλεται για πρώτη φορά.

Σε εξαιρετικές και επείγουσες μόνο περιπτώσεις, (περιπτώσεις φορολογικών εκκρεμοτήτων, μεταβιβάσεις, διαθήκες, κτλ) και εφόσον κατατίθεται δήλωση ΟΣΔΕ για πρώτη φορά, δύναται να λαμβάνεται υπόψη το ΟΣΔΕ 2018 με φορολογικά στοιχεία του 2016 για το διάστημα έως την έναρξη των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του 2017.

Πηγή:https://www.ellinikigeorgia.gr