Ξεχωριστά στο Ε1 δήλωση για αγροτικά κέρδη που αποκτήθηκαν εκτός χώρας

2018-07-05

Στους κωδικούς 469 και 470 θα πρέπει να σημειώνονται το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή για εισοδήματα αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας εκτός της Ελλάδας. 

Τα παραπάνω ξεκαθαρίζει η Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε έντυπά της σχετικά με τη σωστή συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, μια διαδικασία που αυτό το διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπλέον οι έχοντες αγροτικά εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό ια πρέπει να συμπληρώνουν επίσης τους κωδικούς 463-464 του πίνακα Γ1 για το καθαρό εισόδημα από την άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητος στην αλλοδαπή και εφόσον ο φόρος καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σε ευρώ.

Να σημειωθεί ότι με τον όρο «φορολογικό κάτοικο Ελλάδας» εννοούμε τον φορολογούμενο που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος με την οποία δηλώνει το παγκόσμιο εισόδημά του. «Στο άλλο κράτος, στο εξωτερικό, υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην οποία δηλώνει μόνο τα εισοδήματα που απέκτησε εκεί, στο εξωτερικό, στο άλλο κράτος», αναφέρει η ΑΑΔΕ.

Επιπλέον οι φορολογούμενοι που έχουν αναγράψει ποσά στους σχετικούς κωδικούς, μπορεί να καλούνται στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. για προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών.

Τέλος σε περίπτωση που ο φόρος αλλοδαπής έχει καταβληθεί σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ (όπως για παράδειγμα σε δολάρια Η.Π.Α.), για τις ανάγκες της πίστωσης του φόρου αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία ευρώ και ξένου νομίσματος, όπως αυτή προκύπτει κατά την ημερομηνία καταβολής του φόρου στην αλλοδαπή που αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Ορκωτού Ελεγκτή.

Πηγή:agronews