Τροπολογία για πλήρη εξωτερική σύγκλιση ενισχύσεων στη νέα ΚΑΠ με κυβερνητική συναίνεση

2019-03-28

Τροπολογία με την οποία η χώρα μας, μέσω της Ευρωομάδας του κυβερνώντος κόμματος φαίνεται να συναινεί στην πλήρη εξίσωση των στρεμματικών ενισχύσεων την προγραμματική περίοδο 2021-2027, φέρνει στο φως η τομεάρχης αγροτικού της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Αραμπατζή ανατρέποντας τις μέχρι τώρα διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για σθεναρή αντίδραση σε μία τέτοια καταστροφική για τους Έλληνες αγρότες προοπτική.

Συγκεκριμένα, το σχετικό απόσπασμα της τροπολογίας αναφέρει ότι «η κατανομή των ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να γίνει έτσι ώστε να επιτευχθεί πλήρης εξωτερική σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου».

Μια τέτοια προοπτική για σύγκλιση βασισμένη μόνο στις άμεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο, καθιστά ένα πολύ μεγάλο αριθμό, κυρίως μικρών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και σε άλλα Κράτη Μέλη, μη βιώσιμο, καθώς μέχρι τώρα η χώρα μας απολαμβάνει την μεγαλύτερη στρεμματική ενίσχυση σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.

Αντίθετα, ευνοεί χώρες όπως η Λιθουανία, η Βουλγαρία, η Σλοβακία και η Εσθονία, που πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα στην Ελλάδα το γεωργικό εισόδημα είναι το 54,9% του μέσου εισοδήματος ενώ στη Λιθουανία είναι το 61,5%, στη Βουλγαρία το 78,9%, στη Σλοβακία το 88% και στην Εσθονία το 138%. Συνεπώς είναι προφανές ότι σε πολλές από τις χώρες που πιέζουν για «εξωτερική σύγκλιση» με βάση τις ενισχύσεις ανά εκτάριο, η αναλογία του γεωργικού σε σχέση με το μέσο εισόδημα είναι ευνοϊκότερη για το γεωργικό εισόδημα από αυτήν της Ελλάδος.

Επιπλέον, η Ελλάδα έχει μια ιδιαίτερη διάρθρωση στη γεωργία της. Οι περισσότερες από τις γεωργικές της εκμεταλλεύσεις είναι μικρές ή πολύ μικρές σε μέγεθος και αυτό εξηγεί το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των άμεσων ενισχύσεων κατευθύνεται σε τέτοιου είδους εκμεταλλεύσεις. Το 80,7% των άμεσων ενισχύσεων πηγαίνει σε εκμεταλλεύσεις μικρότερες των 50 εκταρίων, δηλαδή μικρότερες σε μέγεθος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η μέση δε στήριξη ανά εκμετάλλευση είναι μόλις 3000 ευρώ η οποία αντιστοιχεί μόλις στο 49% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τοποθετεί την Ελλάδα σε μία από τις τελευταίες θέσεις του Πίνακα των ενισχύσεων ανά εκμετάλλευση.

Με αφορμή την επίμαχη τροπολογία η Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Σερρών, κ. Φωτεινή Αραμπατζή, κάνει λόγο για «Σοκ για τους αγρότες και το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου η τροπολογία της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Με την τροπολογία αυτή οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν με την απόλυτη εξίσωση των στρεμματικών ενισχύσεων, βλάπτοντας κατάφωρα τα ελληνικά συμφέροντα».

Πηγή:agronews