Τραβάνε κι άλλη παράταση τα Σχέδια ως τέλη Σεπτέμβρη

2018-09-03

Στις 14 Σεπτεμβρίου λήγει η διορία για τις οριστικοποιήσεις υποβολής επενδυτικών φακέλων στα Σχέδια Βελτίωσης, ωστόσο φαίνεται πως κάτι οι πιέσεις από μελετητές κάτι το μπλέξιμο στο πληροφοριακό σύστημα που μπουκώνει και βραχυκύκλωσε παράλληλα λόγω του μπλακ άουτ της Αττικής την περασμένη εβδομάδα, φέρνουν πιο κοντά το ενδεχόμενο μίας νέας παράτασης, ολιγοήμερης, ώστε να κλείσει τελικά το σύστημα τέλος Σεπτεμβρίου. 

Όλα αυτά, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τρίμηνο του έτους και κανείς δεν ξέρει, αν θα ισχύσει η διαδικασία εκχώρησης της επιχορήγησης στους προµηθευτές (για µηχανήµατα και εξοπλισµό), ποιο είναι το πλάνο χρηµατοδότησης του µέρους εκείνου της επένδυσης που υπερβαίνει το ποσό της ίδιας συµµετοχής, αλλά και τι γίνεται µε τα περιβόητα «εργαλεία χρηµατοδότησης».

Την ίδια στιγµή, πληθαίνουν οι αγρότες που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν φορολογική ενηµερότητα (κριτήριο επιλεξιµότητας), ενώ όλο και πιο πολλοί δεν ξέρουν τι χρωστούν στα ασφαλιστικά ταµεία, ενώ άλλοι πάλι αγωνιούν για το καθεστώς του εξωδικαστικού και των 120 δόσεων που θα πρέπει να περάσουν για να καταστεί επιλέξιµος ο επενδυτικός τους φάκελος.

Από την πλευρά τους, οι γεωτεχνικοί του δηµοσίου τονίζουν ότι το έργο της αξιολόγησης είναι πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί έγκαιρα εντός ωραρίου των δηµοσίων υπηρεσιών και ως εκ τούτου προτείνει να προβλεφθεί επιλέξιµη δαπάνη για την υπερωριακή απασχόληση του έργου αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης από τις ∆ΑΟΚ. Σε πρόσφατη επιστολή της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Γεωτεχνικών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν επιπλέον να ανοίξει άµεσα το ηλεκτρονικό σύστηµα αξιολόγησης (ΠΣΚΕ) προκειµένου να ξεκινήσουν οι αξιολογήσεις των φακέλων των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης, δίνοντας τη δυνατότητα στο µεσοδιάστηµα έως την 1/10/2018 να έχει προχωρήσει η αξιολόγηση σηµαντικού αριθµού φακέλων από τους γεωτεχνικούς των ∆ΑΟΚ.

Πηγή:agronews