Tο τέλος επιτηδεύματος αγροτών και οι εξαγγελίες για κατάργησή του

2018-10-01

Ένα από τα σηµεία αναφοράς στις εξαγγελίες που ακούστηκαν την ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τόσο από την Κυβέρνηση, όσο και από την Αντιπολίτευση, αφορούσε στο τέλος επιτηδεύµατος των αγροτών. Ας δούµε καταρχάς τι ισχύει: Οι επιτηδευµατίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα, εφόσον τηρούν βιβλία Απλογραφικά ( όπως οι αγρότες του κανονικού καθεστ ώτος ΦΠΑ ) ή ∆ιπλογραφικά, υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύµατος.

Όµως οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ που θα τηρήσουν βιβλία και θα ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για πρώτη φορά, η ηµεροµηνία µεταβολής θα θεωρείται ως πρώτη έναρξη και από την ηµεροµηνία αυτή και για τα επόµενα πέντε (5) έτη θα εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύµατος.

Οµοίως θα εξαιρούνται όσοι αγρότες τηρήσουν βιβλία και ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και έχουν κλείσει το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (επιβολή τέλους επιτηδεύµατος) οι αγρότες ειδικού καθεστώτος δεν θεωρούνταν επιτηδευµατίες.

Εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύµατος οι εξής κατηγορίες αγροτών:

α) Του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.

β) Του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ που δεν έχουν περάσει πέντε χρόνια από την ένταξή τους σε αυτό.

γ) Που τους υπολείπονται τρία ακόµα χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους (65ο έτος).

δ) Όσοι ασκούν δραστηριότητα σε χωριά µε πληθυσµό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους (εκτός τουριστικών τόπων).

Επισηµάνσεις:

α) Το τέλος επιτηδεύµατος βεβαιώνεται και εµφανίζεται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα υπολογισµού του φόρου εισοδήµατος κάθε οικονοµικού έτους.

β) Η διαγραφή του τέλους επιτηδεύµατος, εφόσον συντρέχει περίπτωση, γίνεται µε αίτηση διαγραφής του στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και έκδοση νέας εκκαθάρισης από το τµήµα εισοδήµατος.

β) Το τέλος επιτηδεύµατος δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

Ειδικότερα ισχύουν τα εξής:

« 1. Οι επιτηδευµατίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα, εφόσον τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύµατος, το οποίο ορίζεται ως εξής:

α) Για νοµικά πρόσωπα που ασκούν εµπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά µε πληθυσµό έως 200.000 κατοίκους, σε 800 ευρώ ετησίως.

β) Για νοµικά πρόσωπα που ασκούν εµπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις µε πληθυσµό πάνω από 200.000 κατοίκους, σε 1.000 ευρώ ετησίως.

γ) Για ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες, σε εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως.

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1053/17.2.2014 διευκρινίστηκε ότι, για τις ανάγκες εφαρµογής των διατάξεων της παραγρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 και όσον αφορά στην εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύµατος, για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ που θα τηρήσουν βιβλία και θα ενταχτούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για πρώτη φορά, η ηµεροµηνία µεταβολής θεωρείται ως πρώτη έναρξη και από την ηµεροµηνία αυτή και για τα επόµενα 5 έτη, θα εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύµατος.

Κατ' ανάλογη εφαρµογή των ανωτέρω και για τους αλιείς του ειδικού κατ' αποκοπή καθεστώτος ΦΠΑ, που πραγµατοποίησαν µεταβολή και από 01/01/2015 τηρούν υποχρεωτικά βιβλία και εκδίδουν στοιχεία, έστω κι αν απαλλάχτηκαν από την ενηµέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων), η ηµεροµηνία µεταβολής (01/01/2015) θεωρείται για την δραστηριότητα αυτή ως ηµεροµηνία πρώτης έναρξης, για την εφαρµογή των υπόψη διατάξεων και από την ηµεροµηνία αυτή και για τα επόµενα 5 έτη θα εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύµατος.

Το τέλος επιτηδεύµατος είναι απόρροια ανθρώπου που έχει µένος µε τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Τιµωρείται κάποιος επειδή αποφάσισε να ρισκάρει να δουλέψει µόνος του, αντί να κυνηγήσει το ρουσφέτι και να παρακαλέσει να γίνει ∆ηµόσιος υπάλληλος. Πρέπει να καταργηθεί σε κάθε περίπτωση από όλους τους επιτηδευµατίες και όχι µόνο από τους αγρότες. Σίγουρα αποτελεί κίνητρο γι' αυτούς που θα συνεταιριστούν, αφού οι ανακοινώσεις λένε πως για τους ανθρώπους αυτούς θα καταργηθεί το τέλος. Βέβαια η πληρωµή από τους αγρότες που µπήκαν στα βιβλία, θα ξεκινήσει από το 2020, οπότε µέχρι να δω το νόµο, για τσάµπα µαγκιά µου κάνουν οι ανακοινώσεις.

Συµπληρωµατικές δηλώσεις φορολογίας για επιδοτήσεις

Οι συµπληρωµατικές δηλώσεις για τις επιδοτήσεις παλαιοτέρων ετών, υποβάλλονται πλέον µόνο στις ∆.Ο.Υ. Για να θεωρηθούν εµπρόθεσµες και να µην έχουν την επιβάρυνση της προσαύξησης και του αυτοτελούς προστίµου, αυτό θα πρέπει να γίνει µέχρι το τέλος του έτους. Μην περιµένετε από τους λογιστές να σας φωνάξουν. Εσείς θα πάτε και θα δώσετε εντολή να υποβληθούν οι δηλώσεις. Μόνοι µας δεν θα υποβάλλουµε καµία.

Πηγή:agronews