Το σύστημα παροχής συμβουλών στη νέα ΚΑΠ

2018-09-19

Διεξοδικά συζητήθηκαν και ορίστηκαν την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου στην τεχνική ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι αρχές που θα διέπουν το σύστημα παροχής συμβουλών στη νέα ΚΑΠ. Η τεχνική ομάδα, που ως γνωστόν επεξεργάζεται λεπτομερώς τις εφαρμογές των νομοθετικών κειμένων της νέας ΚΑΠ, κατέληξε σε πέντε αποφάσεις, οι οποίες θα απαρτίζονται από νέα, αλλά και προϋπάρχοντα στοιχεία σχετικά με το πεδίο των συμβουλών. 

Οι αρχές που ορίστηκαν από την τεχνική ομάδα είναι οι εξής:

 1. Το σύστημα παροχής συμβουλών θα είναι υποχρεωτικό και διαθέσιμο σε κάθε κράτος-μέλος και οι αγρότες θα επιλέγουν ή όχι αν θα το χρησιμοποιήσουν.
 2. Το σύστημα παροχής συμβουλών θα πρέπει να ενσωματωθεί στο σύστημα γνώσης και καινοτομίας (ΑΚΙS), ώστε να λειτουργούν παράλληλα υπό τις διευκρινίσεις που θα τεθούν στα σχέδια της ΚΑΠ.
 3. Το σύστημα παροχής συμβουλών στους αγρότες θα πρέπει να είναι αμερόληπτο και οι σύμβουλοι να μην έχουν σύγκρουση συμφερόντων.
 4. Οι συμβουλές θα πρέπει να υποστηρίζονται από τις παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.
 5. Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος παροχής συμβουλών θα διευρυνθεί προς κατευθύνσεις όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση των κινδύνων, η υγεία και οι νέες τεχνολογίες.
 6. Προσθήκες

  Η τεχνική ομάδα πρότεινε νέα στοιχεία, τα οποία θα απαρτίζουν τις παραπάνω αρχές συμβουλευτικής και τα οποία αφορούν συμβουλές για τα επιχειρηματικά σχέδια, την υγεία των ζώων, αλλά και την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, το σύστημα θα πρέπει να παρέχει συμβουλές που αφορούν νέους τομείς, όπως:

  • Όλα τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης.
  • Πληροφορίες για τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τα επιχειρηματικά σχέδια.
  • Οδηγία για την ποιότητα του αέρα.
  • Εθνική οδηγία για το ανώτατο όριο εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.
  • Υγεία των ζώων.
  • Υγιεινή στον χώρο εργασίας.
  • Πρακτικές κατά της μικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά.
  • Διαχείριση κινδύνων.
  • Υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για την καινοτομία.
  • Ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών.

  Επιπλέον, η ομάδα πρότεινε να παραμείνουν στοιχεία, που υπάρχουν ήδη στα στρατηγικά σχέδια και τα οποία αφορούν:

  • Τις υποχρεώσεις για την πολλαπλή συμμόρφωση.
  • Την οδηγία σχετικά με την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων.
  • Την οδηγία-πλαίσιο για το νερό.
  • Τις άμεσες ενισχύσεις.

  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σύμβουλος Καινοτομίας»

  Σχετικά με το σύστημα παροχής συμβουλών στους αγρότες, η Coldiretti, η Ένωση Αγροτών στην Ιταλία, διοργάνωσε την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σύμβουλος Καινοτομίας». Στόχος του προγράμματος, μέσω των δύο workshops, ήταν να παρουσιάσει τους τρόπους που η καινοτομία θα περάσει από την ιδέα στην εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο μέσω της βοήθειας της συμβουλευτικής. Το δεύτερο workshop εστίασε στην κατάρτιση των συμβούλων σχετικά με την επικοινωνιακή και τεχνική επίλυση προβλημάτων. Επίσης, ένα από τα θέματα συζήτησης ήταν ο ρόλος του συμβούλου καινοτομίας στην ευκολότερη μεταφορά γνώσης και καινοτομίας προς τους αγρότες.

  Σημαντική θέση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατείχε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας, το οποίο παρουσίασε παραδείγματα επιχειρησιακών ομάδων στην Ευρώπη, που μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγή ιδεών για καινούργιες πρακτικές και συμβουλές. Επίσης, επισημάνθηκε ο ρόλος του συμβούλου καινοτομίας στις επιχειρησιακές ομάδες. Εκτός, όμως, από τα παραπάνω, η υπεύθυνη του γραφείου Τύπου της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Έλλη Τσιφόρου, η οποία συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσίασε καλές πρακτικές στην Ευρώπη που σχετίζονται με τα συστήματα παροχής συμβουλών, τη συνεργασία και τη μετάδοση γνώσης και πληροφόρησης.                                                                                                                                                   Πηγή:ypaithros