Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών του ΥπΑΑΤ για Βιολογική Γεωργία και Βιολογική Κτηνοτροφία

2018-11-19

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2018 προβλέπεται να πληρωθεί η προκαταβολή της δεύτερης δόσης για το πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας για το έτος 2018, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες του ΑγροΤύπου, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αντιστοίχως, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, σε σχέση με το πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας, ότι έως τις 30 του τρέχοντος μηνός θα πληρωθεί στους δικαιούχους παραγωγούς, η προκαταβολή που αντιστοιχεί στο πρώτο έτος του προγράμματος. Το δρόμο για τις πληρωμές αυτές έως το τέλος του Νοεμβρίου, άνοιξε η έγκριση των σχετικών πιστώσεων από το αρμόδιο υπουργείο, για τις οποίες έγραψε πρώτος, από την Πέμπτη, ο ΑγροΤύπος. 

Σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών του υπουργείου, η προκαταβολή για το δεύτερο έτος του προγράμματος Βιολογικής Κτηνοτροφίας προβλέπεται να πληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Έως τότε προβλέπεται πως θα πληρωθεί και η εκκαθάριση για την Βιολογική Κτηνοτροφία.

Υπενθυμίζεται ότι τη διάθεση πίστωσης ποσού 44.694.874,42 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2017ΣΕ08210024, με τίτλο «Βιολογικές Καλλιέργειες», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2018 προβλέπει απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την οποία έγραψε την Πέμπτη ο ΑγροΤύπος.

«Από το παραπάνω ποσό (44.694.874,42 ευρώ), ποσό ύψους 20.097.213,68 ευρώ αφορά αδιάθετα υπόλοιπα των υπ' αριθμ. 2766/117089/06-11-2017 (ΑΔΑ 7ΙΧΘ4653ΠΓ-990) και 2217/99370/12-07-2018 (ΑΔΑ: ΨΠΣΖ4653ΠΓ-ΣΧ5) Αποφάσεων Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης», αναφέρεται σχετικά.

Παράλληλα, με άλλη απόφαση, τη διάθεση πίστωσης ποσού 43.000.000,00 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2018ΣΕ08210013, με τίτλο «Βιολογικές Καλλιέργειες - Βιολογική Κτηνοτροφία, ΥΠΑΑΤ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2018 ενέκρινε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πηγή:agrotypos