Τιμές και ποσότητες αγελαδινού γάλακτος σε Ελλάδα και ΕΕ, σε οριακά επίπεδα η αγελαδοτροφία της χώρας μας

2019-04-24

Στα 40 λεπτά το κιλό διαμορφώθηκε η μέση τιμή πώλησης παραγωγού αγελαδινού γάλακτος την περσινή χρονιά (περίοδος Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2018), σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ). Τον Φεβρουάριο του 2019 διαμορφώθηκε στα 39,03 λεπτά το κιλό, ενώ η αντίστοιχη που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) είναι 38,88 λεπτά το κιλό. Πρέπει να επισημάνουμε ότι στα ίδια επίπεδα τιμών βρίσκονται και οι μεγάλες παραγωγικές χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Φιλανδία κ.α.), αν και το κόστος παραγωγής εκεί είναι πολύ χαμηλότερο (ζωοτροφές κ.α.). Η τιμή αυτή είναι σε χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με την τιμή του 2014, όταν «αυξήθηκε» η διάρκεια ζωής στο γάλα (επί υπουργίας Τσαυτάρη). Αν συνεχιστεί η πτώση τιμών θα είναι ασύμφορη η αγελαδοτροφία στη χώρα μας.

Αν κοιτάξουμε τις αντίστοιχες τιμές παραγωγού προ πενταετίας (2014), κυμαίνονταν στα 45,13 λεπτά/κιλό κατά ΕΛΟΓΑΚ και 42,77 λεπτά/κιλό κατά ΕΕ. Εντούτοις εξακολουθεί η χώρα να κατέχει την τρίτη υψηλότερη τιμή παραγωγού αγελαδινού γάλακτος μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτες χώρες έρχονται η Κύπρος (58,16 λεπτά/κιλό για Φεβρουάριο 2019 κατά Ε.Ε.) και η Μάλτα (46,95 λεπτά/κιλό ίδια περίοδο κατά Ε.Ε.), οι οποίες παραμένουν σταθερά στην κορυφή εδώ και πολλά χρόνια.
Οι τιμές στην ΕΕ
Όπως παρουσιάζουν τα στοιχεία της Ε.Ε., παρόμοια τιμή παραγωγού με την Ελλάδα για το 2019 (Φεβρουάριο), έχουν και χώρες υπερπαραγωγοί όπως η Φινλανδία (37,96 λεπτά/κιλό), Ολλανδία (35,60 λεπτά/κιλό), Γαλλία (35,91 λεπτά/κιλό), Γερμανία (35,22 λεπτά/κιλό), Αυστρία (38,02 λεπτά/κιλό)και Σουηδία (35,17 λεπτά/κιλό). Το 2014, όμως από τις παραπάνω χώρες μόνο η Ολλανδία (43 λεπτά/κιλό), η Αυστρία (42,27 λεπτά/κιλό) και η Φινλανδία (45,51 λεπτά/κιλό) πλησίαζαν σε επίπεδο τιμών παραγωγού την Ελλάδα, η οποία ερχόταν τέταρτη μετά τη Φινλανδία στο ύψος τιμής. Ακολουθούσαν η Δανία (43,50 λεπτά/κιλό) και η Ιταλία (41,24). Φέτος, ενώ η μέση τιμή της Δανίας έχει πέσει σημαντικά (34,17), η Ιταλία μετά από μια περίοδο κάμψης ανέβηκε πάλι στα ύψη με μέση τιμή 39,60 λεπτά/κιλό, ξεπερνώντας την αντίστοιχη μέση τιμή της Ελλάδας (38,80) για τη φετινή χρονιά.
Ποσότητες παραγωγής σε Ελλάδα και ΕΕ
Κατά αντιστοιχία, η μέση παραγωγή αγελαδινού γάλακτος στην Ελλάδα έφτασε πέρσι τους 620 χιλ. τόνους (συγκεκριμένα 620.829 τόνοι κατά ΕΛΟΓΑΚ). Οι υπόλοιπες χώρες, σε παρόμοια τιμή, έχουν παραγωγή που κυμαίνεται από τους 2,4 εκατ. τόνους (Φινλανδία) έως τους 32,5 εκατ. τόνους (Γερμανία). Η παραγωγή της Ελλάδας υπολογίζεται ότι αποτελεί μόλις το 0,4% της συνολικής παραγωγής γάλακτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υψηλό κόστος στη χώρα μας
Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας είναι πολύ υψηλό το κόστος παραγωγής του γάλακτος, (36-38 λεπτά/κιλό), ένα μεγάλο μέρος του οποίου οφείλεται στις ζωοτροφές. Καθώς δεν διατίθενται από το μέσο έλληνα παραγωγό μεγάλες εκτάσεις βοσκής αντίστοιχες των ευρωπαϊκών, δαπανώνται μεγάλες ποσότητες ζωοτροφής κι ως εκ τούτου αυξάνεται το κόστος παραγωγής.
Η επιπλέον επιβάρυνση από την αύξηση του ΦΠΑ, και του κόστους ενέργειας ανεβάζουν το κόστος πολύ κοντά στο επίπεδο μέσης τιμής παραγωγού, μειώνοντας το κέρδος.
Μέχρι πέρσι, που η τιμή ήταν στα 40 λεπτά/κιλό, οι ελληνικές αγελαδοτροφικές μονάδες ήταν σε καλύτερη μοίρα. Μια περαιτέρω μείωση της τιμής θα καθιστούσε τη γαλακτοπαραγωγή μια «ασύμφορη». Δεν είναι τυχαίο εξάλλου που ο αριθμός των γαλακτοπαραγωγών καταγράφει φθίνουσα πορεία φτάνοντας φέτος τους 2.700 συνολικά.

Πηγή:agrotypos