Τι πρέπει να κάνετε αν το αγροτεμάχιό σας χαρακτηριστεί δασικό ή χορτολίβαδο

2018-07-19

Η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών είναι αναγκαία για την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων.

Η σύγκριση των αεροφωτογραφιών διαφορετικής ημερομηνίας λήψης, μιας παλαιάς (1945/1960) και μιας πρόσφατης (π.χ. 2007) που καλύπτουν την ίδια περιοχή, δίνει απαντήσεις για:

 • εκτάσεις που ήταν και παρέμειναν δάση και δασικές
 • εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή καταστράφηκαν στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε
 • εκτάσεις που αναδασώθηκαν ή δασώθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε.

Η ανάρτηση δασικού χάρτη ενημερώνει για τον χαρακτήρα των εκτάσεων (δασικός ή μη δασικός) και παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του.

Τι θα πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι αγροτεμαχίων

Οι παραγωγοί των οποίων οι δηλώσεις τεμαχίων στην ΕΑΕ 2018 εμπλέκονται με Δασικούς χάρτες θα πρέπει, ανάλογα την περίπτωση να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

Η έκταση έχει χαρακτηριστεί ΔΑ ή ΧΑ (και δεν είναι ιδιωτικό χορτολίβαδο)

Στην περίπτωση αυτή - και εφόσον ο πολίτης θεωρεί ότι δεν υπάρχει προφανές σφάλμα στον χάρτη και δεν υπάρχει αμφισβήτηση για την φωτοερμηνεία (δείτε παρακάτω) - έως τις 8 Αυγούστου 2020 θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση ατελώς στο Δασαρχείο της περιοχής:

 • είτε για εξαγορά της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει προ του 1975,
 • είτε για χρήση (έγκριση επέμβασης) της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει μέχρι το 2007

Εάν αιτηθεί την εξαγορά, τότε θα χρειαστεί να υποβάλλει στο Δασαρχείο :

 • Αίτηση εξαγοράς
 • Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87)
 • Αποδεικτικό χρήσης της έκτασης προ του 1975

Εάν αιτηθεί την χρήση ( έγκριση επέμβασης), τότε θα χρειαστεί να υποβάλλει στο Δασαρχείο :

 • Αίτηση χρήσης (έγκριση επέμβασης)
 • Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87)

Σφάλμα στον Δασικό Χάρτη

Εάν θεωρεί ότι υπάρχει προφανές σφάλμα στον χάρτη, όπως για παράδειγμα τον χαρακτηρισμό ως δάσους ανέκαθεν γεωργικής καλλιέργειας, λόγω αδιαμφησβήτητου σφάλματος στη φωτοερμηνεία, τότε μπορεί:

 • Να υποβάλλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος μέσω της ειδικής εφαρμογής (https://www.ktimatologio.gr/Pages/Default.aspx) της ΕΚΧΑ ΑΕ ή
 • Να υποβάλλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος απευθείας στη Διεύθυνση Δασών της περιοχής.

Αμφισβήτηση Δασικού Χάρτη

Τέλος, εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση για την φωτοερμηνεία που έχει γίνει στο δασικό χάρτη και τον χαρακτήρα που παρουσιάζεται σε αυτόν ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει αντίρρηση επί του χαρακτήρα της έκτασης. Τα τέλη αντίρρησης είναι μειωμένα έως και 80% σε σχέση με το παρελθόν και υπάρχουν περιπτώσεις που οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ατελώς.

Χρήση και των τριών εργαλείων

Ο κάτοχος του αγροτεμαχίου που έχει χαρακτηριστεί ως ΔΑ ή ΧΑ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει και τα 3 παραπάνω εργαλεία με την παρακάτω σειρά:

 • Αίτηση πρόδηλου σφάλματος
 • Εφόσον απορριφθεί το πρόδηλο σφάλμα, θα εξεταστεί η αντίρρηση από τις ΕΠΕΑ
 • Εάν απορριφθεί και η αντίρρηση, τότε θα εξεταστεί το αίτημα εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης .

Σε όλες τις περιπτώσεις η αίτηση αυτή θα εξαιρέσει την έκταση από την μερική κύρωση του χάρτη, θα διασφαλίσει την επιδότηση και με την ολική κύρωση του χάρτη θα βρίσκεται σε νόμιμη αλλαγή χρήσης και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα για τις επιδοτήσεις.

Πηγή:ellinikigeorgia