Θέλουν διπλάσιο προϋπολογισμό οι αιτήσεις στα Σχέδια

2018-06-25

Διπλάσια του προϋπολογισμού της πρόσκλησης ενδέχεται να είναι η δημόσια δαπάνη που θα ζητηθεί για τα Σχέδια Βελτίωσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διαχειριστικών αρχών, ενώ μέχρι στιγμής, έχουν οριστικοποιηθεί συνολικά 1.117 αιτήσεις και ο αριθμός αιτήσεων που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα υποβολής φακέλου φτάνουν τις 23.496. 

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει πρώτο το Agronews και έδωσε στη δημοσιότητα ο Δημήτρης Παππάς της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης η πορεία των Σχεδίων Βελτίωσης έχει ως εξής:

Αριθμός οριστικών αιτήσεων: 1.117 (μέσος όρος προϋπολογισμού 91.555 ευρώ ανά αίτηση)

Αριθμός αιτήσεων σε πρόχειρη μορφή: 5.997

Σύνολο αιτήσεων: 7.114

Αριθμός αιτήσεων που πήραν κωδικό πρόταση: 23.496

Σύνολο οριστικών αιτήσεων ενίσχυσης: 102.266.981,52 ευρώ

Δημόσια δαπάνη πρόσκλησης: 316 εκατ. ευρώ

Δημόσια δαπάνη οριστικών αιτήσεων: 102.256.381,52 ευρώ

Δημόσια δαπάνη σε μορφή σχεδίου: 235.265.729,39 ευρώ

Δημόσια δαπάνη αιτήσεων και σχεδίων: 337.532.710,91 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα οριστικοποιήσεων των αιτήσεων ενίσχυσης ισχύουν οι κάτωθι ημερομηνίες:

1.Ως προθεσμία για την υποβολή εγγράφων για θεώρηση στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 16/7/2018.

2. Ως προθεσμία για την ηλεκτρονική οριστικοποίηση του πρώτου και του δευτέρου σταδίου της αίτησης ορίζεται η 29/8/2018 και ώρα 1 μ.μ ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 26/8/2018.

3. Ως προθεσμία για την υποβολή του φυσικού φακέλου στις ΔΑΟΚ ορίζεται η 14/9/2018.

Πηγή:agronews