Θα καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής των πινάκων προσωπικού για τους εργάτες γης;

2019-06-24

Επανέρχοµαι για µία ακόµη φορά (και θα το κάνω µέχρις ότου κατανοήσουν το πρόβληµα στο υπουργείο Εργασίας), στο θέµα της ασφάλισης των εργατών στις αγροτικές εργασίες. Η δηµοσίευση της 39391/838/2018 απόφασης του υπουργείου Εργασίας, έγινε µε σκοπό να δώσει διευκρινήσεις και να «τακτοποιήσει» τις εκκρεµότητες στην ασφάλιση των απασχολούµενων στις αγροτικές εργασίες. Φυσικά µόνο διευκρινήσεις δε δόθηκαν. 

Το 2016 η υπουργός Έφη Αχτσιόγλου δήλωνε από το βήµα της Βουλής: «Θα δίνεται η δυνατότητα στην Επιθεώρηση εργασίας να διενεργεί καθολικό έλεγχο των εργασιών στον αγροτικό χώρο». Σύµφωνα µε το άρθρο 74 του νόµου 4144/2013 που αντικατέστησε τα άρθρα 20 και 21 του νόµου 3863/2010, υπάγονται υποχρεωτικά και οι απασχολούµενοι ως εργάτες γης, εργασίες καλυπτόµενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ και τα οριζόµενα στο άρθρο 27 του νόµου 2639/1998. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, για τους απασχολούµενους εργάτες γης που περιστασιακά παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως εργάτες γης, θα πρέπει οι εργοδότες τους να υποβάλουν τον Ενιαίο Πίνακα πρόσληψης προσωπικού χειρόγραφα στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕ∆, µε την ένδειξη εκ περιτροπής εργασία. Τον πίνακα αυτό ο υπεύθυνος των επιδεικνύει στον έλεγχο.

Πέφτουν κανονικά τα πρόστιµα

Στο διάστηµα που έχει µεσολαβήσει από τότε, οι Επιθεωρητές Εργασίας (όπου υπάρχει η δυνατότητα από πλευράς προσωπικού) «επισκέπτονται» τους παραγωγούς στα χωράφια. ∆εν το λέω εγώ, αλλά τα κατά τόπους καταλογισµένα πρόστιµα από τους επιτόπιους ελέγχους στα χωράφια.

Ο έλεγχος (είτε µικτό συνεργείο ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, Αστυνοµία κ.λπ), είτε το ΣΕΠΕ µόνο του, «πηδάει» το αυλάκι και µπαίνει στα χωράφι όπου βρίσκονται οι εργάτες γης.

Ζητάνε τον χειρόγραφο πίνακα προσωπικού κι εφόσον δεν υπάρχει (σχεδόν ποτέ), αρχίζουν µετράνε κεφάλια και «κόβουν» 10χίλιαρα. Αν βρει τον αγρότη να απασχολεί για παράδειγµα 3 άτοµα χωρίς πίνακα προσωπικού, αυτό θεωρείται αδήλωτη εργασία και πέφτει το πρόστιµο. Ακόµα και στην περίπτωση που τα εργόσηµα είναι προαγορασµένα, ισχύει το ίδιο.

Οι συνδικαλιστές αγρότες, κάθε φορά που αποφασίζουν να βγουν στους δρόµους να διεκδικήσουν, στα όποια αιτήµατα τους δεν έχουν συµπεριλάβει ποτέ αυτό: την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής του χειρόγραφου πίνακα προσωπικού (έχω πολλά ακόµη αιτήµατα που θα µπορούσαν να υποβάλλουν στην εκάστοτε ηγεσία των υπουργείων, αλλά ...).

Αδύνατον να γίνει σωστή χρήση της υποχρέωσης

Η υποβολή του χειρόγραφου πίνακα προσωπικού για τους απασχολούµενους στα χωράφια εργάτες γης, είναι µία γελοία υποχρέωση, η οποία έχει ξεχαστεί και εκ των πραγµάτων είναι αδύνατο να γίνει σωστή χρήσης της, διότι:

Για να υποβάλλω τον πίνακα προσωπικού, πρέπει να γνωρίζω τους εργάτες που θα απασχολήσω στο χωράφι µου, πράγµα που πολλές φορές δεν είναι εφικτό, (όποιος από το υπουργείο Εργασίας έχει απορία, τον καλώ να έρθει να του εξηγήσω από κοντά για το ανέφικτο της υπόθεσης. Ακόµα και στην περίπτωση που είναι στάνταρ οι εργάτες γης, είναι αδύνατο να προσδιορίσεις το χρόνο εργασίας. Αν δηλώσεις π.χ. ότι θα τους απασχολήσεις ∆ευτέρα - Παρασκευή 06:00-14:00 και την Τρίτη και Τετάρτη βρέξει, δεν θα πάνε µία-δύο µέρες στο χωράφι, αλλά θα πάνε Σάββατο-Κυριακή. Γιατί τα χωράφια κύριοι, δεν είναι κατάστηµα που ανοίγεις και κλείνεις την ώρα που εσύ επιθυµείς.

Έστω ότι υποβάλλω τον πίνακα προσωπικού µε όλα τα στοιχεία. Εάν πάει το µικτό συνεργείο ελέγχου στο χωράφι και βρει να απασχολούνται εργάτες γης σε ωράριο εκτός από αυτό που είναι δηλωµένο στον πίνακα προσωπικού, τότε το πρόστιµο πέφτει κατά πολύ: 1.500 ευρώ ανά άτοµο. Τσάµπα πράµα δηλαδή.

Μακάρι το θέµα του πίνακα προσωπικού να ήταν αρµοδιότητα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα είχε ήδη λυθεί. ∆υστυχώς δεν είναι.

Βρισκόµαστε στην τελική ευθεία πριν τις εκλογές και µέχρι στιγµής παρατηρώ καθηµερινά, να δηµοσιεύονται αποφάσεις από διάφορα υπουργεία. Το µόνο που χρειάζεται, είναι να κατανοήσει κάποιος το -για πολλές φορές αναφερόµενο- θέµα του πίνακα προσωπικού και να το λύσει. ∆υστυχώς το υπουργείο Εργασίας δείχνει να µην το κατανοεί ως πρόβληµα ή να µην έχει ασχοληθεί καθόλου. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, ο οποίος έχει ενηµερωθεί (παρότι δεν είναι της αρµοδιότητας του) και γνωρίζει από πρώτο χέρι το εν λόγω πρόβληµα, είναι ίσως ο µοναδικός που θα µπορούσε να το προωθήσει στο Εργασίας και να δώσει στους... εκεί κατοικοεδρεύοντες να καταλάβουν ότι πρέπει να καταργήσουν αυτή την ηλιθιότητα.

Υπάρχουν πολλά θέµατα που έχουµε εντοπίσει αλλά δεν έχει έννοια να τα αναφέρουµε. Ας λυθεί πρώτα το ένα και µετά βλέπουµε.

Πηγή:agronews