Τελευταίες πανευρωπαϊκά στη χρηματοδότηση οι ελληνικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις

2018-10-23

Τελευταίες στην κατάταξη χρηματοδότησης βρίσκονται οι ελληνικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανάμεσα στις ευρωπαϊκές, σύμφωνα με επίσημη έκθεση της Κομισιόν σχετικά με την οικονομική κατάσταση της γεωργίας. Την ίδια ώρα φαίνεται πως το μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα σημειώνει αύξηση, φτάνοντας τα 100 στρέμματα, λόγω, όπως αναφέρει η έκθεση, του γεγονότος πως όσοι παρέμειναν ενεργοί στη γεωργία έχουν την τάση να αγοράζουν ή να νοικιάζουν τη γη που χρησιμοποιούσαν όσοι εγκατέλειψαν.

Παράλληλα η μελέτη με τίτλο «Έκθεση Επισκόπησης Οικονομικών των Εκμεταλλεύσεων» που συγκρίνει τα έτη 2014 και 2015, δείχνει ότι στη χώρα μας πως τα κεφάλαια των αγροτών αποτελούνται κυρίως από πάγια στοιχεία (γη, μηχανήματα, κτίρια) παρά άμεσα ρευστοποιήσιμα όπως τα αποθέματα (πρώτη η Ελλάδα στη σχετική κατάταξη), καθώς όπως αναφέρουν οι ερευνητές αποφεύγουν το ρίσκο.

Επιπλέον, στην έκθεση αναδεικνύεται ο κατά τα άλλα γνωστός σημαντικός ρόλος των άμεσων ενισχύσεων στο αγροτικό εισόδημα των Ελλήνων, ενώ ο δείκτης FNVA (Καθαρή Γεωργική Προστιθέμενη Αξία), διαμορφώνεται στα 12.940 ευρώ, με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο να φτάνει τα 28.100 ευρώ.

Πηγή:agronews