Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων ασθενειών πυρηνόκαρπων.

2018-03-13

Ροδακινιά - Βερικοκιά 

Το παρόν Δελτίο απευθύνεται στους καλλιεργητές  πυρηνόκαρπων με σκοπό την ενημέρωσή τους  για τις έγκαιρες καλλιεργητικές πρακτικές και χημικές παρεμβάσεις, για την αντιμετώπιση σοβαρών μυκητολογικών ασθενειών. Από επιτόπιες παρατηρήσεις σε οπωρώνες πυρηνοκάρπων στο Ν.Καβάλας στις 07-03-2018 διαπιστώσαμε ότι οι ροδακινιές βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο μεταξύ C και Ε1, ενώ οι βερικοκιές βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο μεταξύ D και E2, στάδια τα οποία κυμαίνονται ανάλογα με την ποικιλία και την περιοχή.

Φαιά Σήψη (Μονίλια), (Monilinia spp., Monilinia laxa, Monilinia fructigena, Monilinia fructicola) Πολύ σημαντική ασθένεια που προσβάλλει όλα σχεδόν τα καλλιεργούμενα πυρηνόκαρπα. Η ασθένεια προκαλεί μείωση της παραγωγής, αλλά και μεγάλη εξασθένηση των δέντρων. Η προσβολή ξεκινάει από τα άνθη, τα οποία ξεραίνονται και νεκρώνονται, στη συνέχεια εξαπλώνεται σε φύλλα και κλαδίσκους προκαλώντας τη ξήρανση τους. Η ασθένεια ευνοείται από υγρό και βροχερό καιρό και μπορεί να μεταδοθεί μέσω του αέρα σε μεγάλες αποστάσεις. Η μόλυνση στους καρπούς συνήθως γίνεται από πληγές , αρχικά εμφανίζεται μια μικρή, κυκλική κηλίδα, που γρήγορα επεκτείνεται και καλύπτει μεγάλο μέρος του καρπού ή ακόμα και ολόκληρο τον καρπό. Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας οι καρποί σαπίζουν και συνήθως  πέφτουν στο έδαφος, ενώ σε ξηροθερμικές συνθήκες οι καρποί συρρικνώνονται, μουμιοποιούνται και παραμένουν συνήθως πάνω στα δέντρα. Για την αντιμετώπιση της μονίλιας συνίστανται τρεις ψεκασμοί: 

 - Στη λευκή κορυφή 

- Στην πλήρη άνθιση 

- Στην πτώση των πετάλων 

Επιπλέον συνιστάται κλάδεμα και κάψιμο των προσβεβλημένων κλαδίσκων και κλάδων για να περιορίσουμε τα μολύσματα. 


Η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ. Να εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσεις με ΄έμφαση στη δοσολογία, συνδυαστικότητα και την τήρηση μέτρων προστασίας του ψεκαστή. Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλεύονται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ. 

Πηγή:https://www.minagric.gr