Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων  Κυκλοκόνιο - Καπνιά - Καρκίνωση

2018-03-13

Κυκλοκόνιο 

Μύκητας ευρέως διαδεδομένος στους ελαιώνες. Προκαλεί κηλίδες στην επάνω επιφάνεια των φύλλων. Προσβάλει ακόμα τους κλαδίσκους και τις ταξιανθίες. Προκαλεί φυλλόπτωση και εξασθένιση των δέντρων, διατάραξη ισορροπίας της βλάστησης, της ανάπτυξης και της καρποφορίας, ενώ σε έντονες προσβολές οδηγεί σε μερική ή ολική ακαρπία,η οποία προκαλεί εμφάνιση λαίμαργων βλαστών τη θερινή περίοδο. Σε υψηλές θερμοκρασίες δεν αποτελεί πρόβλημα στα ελαιόδεντρα. Σε πεδινές περιοχές και  κυρίως σε μέρη με υψηλή υγρασία πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. 


Συμπτώματα:

Στην επάνω επιφάνεια των φύλλων εμφανίζονται κυκλικές κηλίδες 0,5-1 εκ. με χρώμα σταχτί καστανό στο κέντρο που περιβάλλεται από ζώνη καστανόμαυρη και από άλλη κίτρινη (μάτι παγονιού) ιδίως το καλοκαίρι.Σε έντονες προσβολές προσβάλλονται και οι μίσχοι των φύλλων και οι ποδίσκοι των ανθέων.

Συνθήκες ανάπτυξης:

Βασικός παράγοντας ανάπτυξης του μύκητα είναι η υγρασία που προκαλεί διαβροχή του φύλλου. Ιδανικές θερμοκρασίες για την ανάπτυξη του μύκητα είναι από 10 έως  20 oC . Οι επιμολύνσεις ξεκινούν από ήδη προσβεβλημένα φύλλα συνήθως σε χαμηλά τμήματα των ελαιόδεντρων. Επιρρεπείς στην ασθένεια είναι ελαιώνες σε χαμηλές επίπεδες πεδινές περιοχές, με γειτνίαση σε ρέματα και ποτάμια και σε περιοχές με συχνή εμφάνιση νυχτερινής δροσιάς ή πρωινής ομίχλης.

Καλλιεργητικά μέτρα:

- Σωστό κλάδεμα για αερισμό των δέντρων και καλή διαβροχή της φυλλικής επιφάνειας στους ψεκασμούς.

- Απομάκρυνση κλαδιών με προσβεβλημένα φύλλα μετά το κλάδεμα.

- Ζιζανιοκτονία για περιορισμό των ζιζανίων που προκαλούν αύξηση της υψηλής υγρασίας (δροσιά) η οποία ευνοεί την ασθένεια και προκαλεί μολύνσεις στα χαμηλά τμήματα των ελαιοδένδρων (ποδιές).

Αντιμετώπιση:

Σε περιοχές που οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του μύκητα εφαρμόζεται άμεσα ένας ψεκασμός και ένας επαναληπτικός μετά από 25-30 μέρες, με καλή διαβροχή. Όταν εφαρμόζονται χαλκούχα σκευάσματα η ποσότητα του ψεκαστικού διαλύματος να είναι 150-200 λίτρα / στρέμμα σε ελαιόδεντρα ηλικίας 10 χρονών και πάνω.

ΚΑΠΝΙΑ 

Είναι το μαύρισμα που παρατηρείται στα φύλλα και στους βαλστούς των ελαιοδέντρων. Δημιουργείται από μύκητες που αναπτύσσονται στα μελιτώματα των κοκκοειδών. Αντιμετωπίζεται ταυτόχρονα με το κυκλοκόνιο με τη χρήση χαλκούχων σκευασμάτων. Καλύτερη αντιμετώπιση επιταχύνεται με την καταπολέμηση των κοκκοειδών την κατάλληλη εποχή.  


ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ 

Η ασθένεια δημιουργείται από την είσοδο βακτηρίου του γένους pseudomonas στις πληγές και σχισμές του φλοιού των κλάδων της ελιάς. Ιδανικές συνθήκες για την είσοδο του βακτηρίου υπάρχουν μετά το κλάδεμα, χαλάζι, παγετό, συγκομιδή. Το χαρακτηριστικό σύμπτωμα της καρκίνωσης είναι οι όγκοι που δημιουργούνται στους βραχίωνες και στους βλαστούς των ελαιοδέντρων. 

Αντιμετώπιση: 

Αφαίρεση και κάψιμο των κλαδίσκων και κλάδων που έχουν τους όγκους. Στους μεγάλους βραχίονες συνιστάται να γίνεται αφαίρεση των όγκων και απολύμανση των πληγών με ένα πυκνό διάλυμα χαλκούχου σκευάσματος. Χρειάζεται απολύμανση των κλαδευτικών εργαλείων και ένας ψεκασμός με ένα χαλκούχο σκεύασμα μετά από χαλάζι, παγετό, κλάδεμα και συλλογή.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΆ ΜΈΤΡΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

- Απομάκρυνση και κάψιμο των προσβεβλημένων κλάδων και δένδρων από διάφορες ασθένειες (καρκίνωση, βερτιτσίλιο κ.α.)

- Απολύμανση των κλαδευτικών εργαλείων μετά το κλάδεμα ( οινόπνευμα, χλωρίνη 1/9 νερό).

- Κλάδεμα με ξηρό και ήπιο καιρό χωρίς υγρασία στα δέντρα.

- Να γίνεται κλάδεμα πρώτα των υγιών και μετά των προσβεβλημένων δέντρων. 

- Ψεκασμός πάντα με ένα χαλκούχο σκεύασμα μετά το κλάδεμα και τη συλλογή.

Πηγή: www.minagric.gr