Συνολικά 4.169 δικαιούχοι εντάχθηκαν στο Μέτρο για την απονιτροποίηση

2018-07-11

Συνολικά 4.169 δικαιούχοι με συνολική αιτούμενη έκταση 850 χιλ. στρέμματα, με προϋπολογισμό 254,6 εκατ. ευρώ και με ελάχιστη βαθμολογία ένταξης τα 12,2 μόρια, εντάχθηκαν στη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η οριστική κατάταξη έγινε σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της Πρόσκλησης και με τη χρήση προγραμματικής υπερδέσμευσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης και κατάταξης θα αναρτηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης της υλοποίησης της δράσης, με τη μορφή οριστικού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, ενώ οι υποψήφιοι της δράσης θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης.

Πηγή:haniotika-nea