Συγκέντρωση εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, το 50% των αγροτών στο κόκκινο

2019-05-13

Οι µισοί συντελεστές της ελληνικής γεωργίας παρατηρούν σηµαντική µείωση τζίρου, δεινή αύξηση κόστους παραγωγής, µείωση των τιµών, ανύπαρκτη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, κινούνται µε δανεικά από φίλους και όλα αυτά στον µέγιστο βαθµό σε σχέση µε τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που σημειώνει την επιτάχυνση της συγκέντρωσης των εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και την έξοδο των μικρομεσαίων. 

παίρνουν µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο το δρόµο της αποχώρησης από την ενεργό δράση.

Το πρώτο ενδιαφέρον στοιχείο έχει να κάνει µε το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων και τον τζίρο αναφέρει η Τράπεζα, σηµειώνοντας τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται Έλληνες αγρότες, µε το 43% των εκµεταλλεύσεων να σηµειώνουν µείωση του κύκλου εργασιών (εκ του οποίου το 25% σηµαντική µείωση και το 14% µείωση). Σε συνδυασµό τώρα µε το γεγονός ότι περίπου οι µισές εκµεταλλεύσεις στη χώρα µας παρατήρησαν σηµαντική αύξηση του κόστους παραγωγής και πάνω από το 40% µείωση σηµαντική ή λιγότερο σηµαντική στην τιµή παραγωγού, το πρόβληµα διογκώνεται και αποτυπώνεται σαφώς στο είδος της χρηµατοδότησης που ζητούν οι αγρότες στη χώρα µας.

Συγκεκριµένα, το 78% των αγροτών που ζήτησαν δάνειο στη χώρα µας, έκαναν αίτηση για κεφάλαιο κίνησης και µόλις το 22% (το µικρότερο ποσοστό πανευρωπαϊκά) για επένδυση σε νέα µηχανήµατα, εξοπλισµό και εγκαταστάσεις. Παράλληλα για την αγορά γης ένα 6% των Ελλήνων ενδιαφέρθηκε. Συνολικά, από τους συνεντευξιαζόµενους, µόλις ένας στους δέκα χτύπησε την πόρτα της τράπεζας για κάποιο δάνειο, ενώ ένας στους πέντες ζήτησε δανεικά από «φίλους και συγγενείς» όπως τονίζει η έρευνα.

Πηγή:agronews