Στον ΟΠΕΚΕΠΕ σκοντάφτει η εκχώρηση της επιδότησης για καινούργια τρακτέρ

2018-05-30

Στην άρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ σκοντάφτει τώρα η δυνατότητα εκχώρησης εγκεκριμένων ενισχύσεων (Σχέδια Βελτίωσης) από τους αγρότες στους αντιπροσώπους αγροτικών μηχανημάτων . 

Όσο χρόνο πήραν να δώσουν την συγκατάθεσή τους στη σχετική ρύθμιση οι διαχειριστικές αρχές, άλλος τόσος θα χρειαστεί για να πεισθούν οι «φωστήρες» της Δομοκού στη διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια των εκταμιεύσεων. Αυτό που χρειάζεται είναι μια πιστοποιημένη βάση δεδομένων (dadabase) με τις εταιρείες πώλησης μηχανημάτων, στις οποίες θα μπορεί να εκχωρείται η ενίσχυση.

Όπως αναφέρθηκε στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου Εισαγωγέων Αγροτικών Μηχανηµάτων (ΣΕΑΜ) πριν από λίγες µέρες, Σύνδεσμος και μέλη είναι σε θέση να προσφέρουν κάθε βοήθεια ώστε να προχωρήσει το µέτρο. Ο χρόνος πιέζει πάντως, καθώς θα πρέπει να εκδοθεί το σχετικό πλαίσιο για τη δυνατότητα εκχώρησης ενίσχυσης πριν την πρώτη έγκριση φακέλου, δηλαδή ως το τέλος του έτους.Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι ζυµώσεις στο υπουργείο Οικονοµικών που έχουν ξεκινήσει εδώ και λίγες εβδοµάδες σε συνεργασία µε τον ΣΕΑΜ να εξετάζει φορολογικά κίνητρα για εφαρµογή το οικονοµικό έτος 2018 σχετικά µε τις επενδύσεις στα αγροτικά µηχανήµατα. Ιδιαίτερα το µέτρο που αφορά την αύξηση του συντελεστή απόσβεσης όπου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ Ιταλία και Γαλλία το έτος 2017) είναι στο 20%, κρίνεται το πιο δύσκολο, καθώς έχει εξεταστεί και στο παρελθόν-βρισκόταν στον δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό πέρσι- αλλά δεν προχώρησε. Σηµειώνεται εδώ, πως αν ο συντελεστής απόσβεσης των αγροτικών µηχανηµάτων αυξηθεί στο 20% από το 10% που είναι σήµερα, τα έτη απόσβεσης θα µειωθούν από τα 10 στα 5 έτη, κάτι που σηµαίνει ότι οι αγρότες θα γράφουν κάθε έτος αυξηµένα έξοδα. Απεναντίας, περισσότερες πιθανότητες υλοποίησης συγκεντρώνει το κίνητρο πώλησης µεταχειρισµένου µηχανήµατος για αγορά καινούργιου. Η πρόβλεψη αυτή θα λειτουργήσει ως εξής:

Ένας αγρότης πουλάει το τρακτέρ του για 20.000 ευρώ. Τα χρήµατα αυτά θα θεωρούνται αφορολόγητο αποθεµατικό για τον επενδυτή, το οποίο θα συµψηφίζεται µε τις µελλοντικές αποσβέσεις του καινούργιου µηχανήµατος. ∆ηλαδή, αν η αξία του νέου τρακτέρ είναι 100.000 ευρώ και αποσβένεται στη 10ετία, τότε κάθε χρόνο θα καταχωρεί στα έξοδά του ο επενδυτής 10.000 ευρώ (απόσβεση), µείον 2.000 ευρώ που είναι η αξία του αφορολόγητου αποθεµατικού ετησίως.

Από την άλλη µε την υφιστάµενη νοµοθεσία, η πώληση ενός µεταχειρισµένου µηχανήµατος προσαυξάνει το αγροτικό εισόδηµα, δηµιουργώντας πρόσθετο φόρο που µε τη σειρά του επηρεάζει αυξητικά και τις ασφαλιστικές εισφορές. Με βάση πραγµατικά παράδειγµατα, ένας αγρότης µε καθαρό εισόδηµα 20.000 ευρώ αν εισπράξει 20.000 ευρώ από την πώληση µεταχειρισµένου, τότε ο πρόσθετος φόρος θα είναι 19.500 ευρώ. Αν το καθαρό του εισόδηµα ήταν 40.000 ευρώ, τότε ο πρόσθετος φόρος ανεβαίνει στα 24.000 ευρώ, δηλαδή πάνω και από την αξία του µεταχειρισµένου. Ως εκ τούτου φαίνονται εδώ οι στρεβλώσεις που δηµιουργεί το ισχύον καθεστώς, κάτι που φαίνεται να αντιλήφθηκε και το υπουργείο Οικονοµικών, γι' αυτό και προωθείται η σχετική ρύθµιση.

Τέλος, σηµειώνεται πως ο ΣΕΑΜ θα συνεχίσει να βρίσκεται σε επικοινωνία µε τα αρµόδια στελέχη και την ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών και για άλλα θέµατα που απασχολούν στον κλάδο, σύµφωνα µε δελτίο τύπου του Συνδέσµου.

Πηγή:https://www.agronews.gr/