Στο πρόγραμμα νέων γεωργών 16.000 άτομα, έρχεται δεύτερη πρόσκληση για βιολογική γεωργία με 100 εκ. ευρώ

2018-06-25

Για «επιτυχή εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» έκανε λόγο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, μιλώντας την Παρασκευή στη Συνεδρίαση της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που πραγματοποιείται στη Χαλκίδα. Όπως είπε ο υπουργός «θα ακολουθήσει και 2η πρόσκληση για τη Βιολογική Γεωργία με 100 εκατ. ευρώ». Για τους Νέους Αγρότες, τόνισε ότι «πρόκειται να διαθέσουμε, μέσω ανακατανομής πόρων, συνολικά 300 εκατ. ευρώ για την έγκριση όλων των νέων γεωργών που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα και ανέρχονται σε περίπου 16.000». Ακόμη όπως είπε «θα κατευθύνουμε επιπλέον πόρους για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο αντίστοιχο μέτρο του ΠΑΑ».

Πιο αναλυτικά, ο υπουργός τόνισε χαρακτηριστικά πως βασικά στοιχεία της πολιτικής του ΥΠΑΑΤ και της Κυβέρνησης είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και η προσέλκυση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, που αποτελούν, όπως είπε, προτεραιότητες που βρίσκονται στο επίκεντρο του αναπτυξιακού σχεδιασμού του ΥΠΑΑΤ και συνιστούν μαζί με τους στόχους της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της ισόρροπης ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, τις κύριες στρατηγικές επιλογές της πολιτικής του υπουργείου για την παραγωγική ανάταξη της χώρας.

Ο κ. Αποστόλου αναφέρθηκε επίσης στην προωθούμενη τροποποίηση του ΠΑΑ με την οποία ανακατανέμονται πόροι 300 εκατ. ευρώ, μέσω των οποίων θα εξασφαλιστεί η ένταξη στο πρόγραμμα όλων των νέων γεωργών που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης και θα ενισχυθεί η βιωσιμότητα των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Ακολουθεί ολόκληρη η Ομιλία του Υπουργού:

«Κυρίες και Κύριοι,
αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα να χαιρετίζω σήμερα, εδώ στη Χαλκίδα και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τις εργασίες της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Και ο λόγος είναι διπλός, αφενός γιατί οι Επιτροπές Παρακολούθησης του ΠΑΑ είναι πάντα μια πολύ καλή ευκαιρία να επικοινωνούμε και να επικαιροποιούμε τη στενή και δημιουργική εταιρική μας σχέση και αφετέρου γιατί η σημερινή συνάντησή μας φιλοξενείται στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Χαλκίδα και τον νομό Ευβοίας.
Έχω επανειλημμένα αναφερθεί, στις τακτικές μας κυρίως συναντήσεις στα πλαίσια των Επιτροπών την τελευταία τριετία, ότι η αναπτυξιακή διαδικασία είναι μια υπόθεση που αφορά όλους μας και χαίρομαι όταν βλέπω στο ίδιο τραπέζι να κάθονται και να συνομιλούν όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο συμμετέχουν και συμβάλλουν στην πρόοδο του πρωτογενή μας τομέα και στην ανάπτυξη των αγροτικών μας περιοχών.

Και η πρόοδος αυτή είναι κάτι που κύρια αποτυπώνεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα που η εξυπηρέτηση των στόχων του και η επιτυχής εφαρμογή του μέχρι σήμερα αποτελούν τον πιο ουσιαστικό και χαρακτηριστικό δείκτη για την προσπάθεια που όλοι μας καταβάλλουμε τα τελευταία χρόνια για την παραγωγική ανάταξη και ανασυγκρότηση της χώρας μας μετά την πολυετή κρίση.

Θα ήθελα να σταθώ λοιπόν σε ορισμένα βασικά στοιχεία της πολιτικής μας, τα οποία προωθούμε μέσα από το ΠΑΑ και που πιστεύω αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας της προσπάθειας αυτής.

Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, προτεραιότητες που βρίσκονται στο επίκεντρο του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού και συνιστούν μαζί με τους στόχους της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών τις κύριες στρατηγικές προτεραιότητες της πολιτικής του Υπουργείου μας για την αγροτική ανάπτυξη.

Ειδικά η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η ενθάρρυνση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα αποτελούν τομείς πολιτικής που συμβάλλουν διπλά στην αναπτυξιακή διαδικασία, τόσο μέσω της τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές, όσο και μέσω της συνεισφοράς τους στην κοινωνική συνοχή των περιοχών αυτών.
Διαγνώσαμε έγκαιρα την οικονομική και κοινωνική δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί στους δύο αυτούς τομείς πολιτικής και αναλάβαμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, στη κατεύθυνση ενεργοποίησης μέτρων σημαντικής χρηματοδοτικής βαρύτητας που υπηρετούν τους συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους.

Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε και η δυναμική που αναπτύσσεται δικαίωσε τις επιλογές μας να προκηρύξουμε τα μέτρα των σχεδίων βελτίωσης και της μεταποίησης με το σύνολο των διαθέσιμων πόρων του ΠΑΑ, αλλά και την απόφασή μας να ενισχύσουμε με επιπλέον πόρους, μέτρα όπως αυτό της πρώτης εγκατάστασης νέων στο πρωτογενή τομέα.
Είναι πολύ σημαντικό για εμάς αλλά θεωρώ και για το σύνολο της ευρωπαϊκής γεωργίας να επενδύσουμε στην ηλικιακή ανανέωση και αναδιάρθρωση του τομέα, όπως επανειλημμένα και ο ίδιος ο Επίτροπος Γεωργίας έχει τονίσει αλλά και στο σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ έχει αναδειχθεί.

Όπως λοιπόν θα έχετε ήδη δει στην προτεινόμενη τροποποίηση του ΠΑΑ, πρόκειται να διαθέσουμε, μέσω ανακατανομής πόρων, συνολικά 300 εκ. € για την έγκριση όλων των νέων γεωργών που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα και ανέρχονται σε περίπου 16.000, ενώ ταυτόχρονα θα κατευθύνουμε επιπλέον πόρους για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο αντίστοιχο μέτρο του ΠΑΑ.

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και οι επενδύσεις όμως προϋποθέτουν ενθάρρυνση των συνεργασιών, ισχυρούς και ζωντανούς δίαυλους επικοινωνίας μεταξύ ερευνητικής κοινότητας και παραγωγικού ιστού, για την προώθηση της καινοτομίας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
Για το σκοπό αυτό επενδύουμε σημαντικούς πόρους μέσα από το σχετικό μέτρο του ΠΑΑ που προκηρύξαμε πρόσφατα και καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμμετάσχουν καταθέτοντας τα επιχειρησιακά τους σχέδια.

Η επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος θα κρίνει πολλά για το μέλλον του πρωτογενή μας τομέα αλλά και του αγροδιατροφικού μας συστήματος συνολικότερα.
Σε συνδυασμό μάλιστα με την ανάπτυξη του εθνικού συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών μπορούν να αποτελέσουν τις βασικές δομές στήριξης της παραγωγικής ανασυγκρότησης του πρωτογενή τομέα στη χώρα.

Τη σπουδαιότητα των δύο αυτών βασικών δομών για την καινοτομία και τις γεωργικές συμβουλές έχει αναδείξει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα προτεινόμενα σχέδια κανονισμών για την νέα ΚΑΠ, θεωρώντας τες ως βασικά προαπαιτούμενα για την ενίσχυση των όποιων επενδυτικών και άλλων πρωτοβουλιών.
Και γι' αυτή τη νέα ΚΑΠ από τώρα προετοιμαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε τους απαραίτητους πόρους και τις προϋποθέσεις που ορθά θα την υπηρετήσουν .

Φίλες και φίλοι,

Η σημαντική πρόοδος που έχει καταγράψει το ΠΑΑ μέχρι σήμερα, με όρους τόσο συνεισφοράς του στην υπηρέτηση των στρατηγικών στόχων πολιτικής που έχουμε θέσει για την αγροτική ανάπτυξη αλλά και σε όρους συνεισφοράς του στη χρηματοδότηση των στόχων αυτών, επιβεβαιώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι με συστηματική και εντατική προσπάθεια όλων μας μπορούμε να πετύχουμε, μπορούμε να αλλάξουμε και να δημιουργήσουμε οι ίδιοι τις συνθήκες και τις προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον.

Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι ευθύνη της πολιτείας μόνο, των δημοσίων ή των ιδιωτικών φορέων αποσπασματικά, αλλά συλλογική υπόθεση όλων μας, και η σημερινή μας συνάντηση το επιβεβαιώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στις εργασίες σας».

Πηγή:agrotypos