Στις 370 οι αιτήσεις αγροτών, πρώτο μήνα εξωδικαστικού

2018-07-23

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά επί 24ωρου βάσεως αναφέρει ο Φ. Κουρμούσης. 

Τις 370 φτάνουν - ένα σχεδόν μήνα μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για τον εξωδικαστικό μηχανισμό των αγροτών - οι αιτήσεις ένταξης στο μέτρο, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά στο Agronews ο ειδικός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, κ. Φώτης Κουρμούσης.

«Μέχρι αυτή την στιγμή σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει 370 αγρότες - φυσικά πρόσωπα, έχουν κάνει μέσω των λογιστών τους την αίτηση και είναι στο τελικό βήμα και πολλοί περισσότεροι έχουν ξεκινήσει την διαδικασία», τόνισε χαρακτηριστικά ο ειδικός γραμματέας.

Απαντώντας σε ερώτημα του Agronews σχετικά με τα παράπονα αναγνωστών μας σχετικά με την λειτουργία της πλατφόρμας δήλωσε: «Η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά επί 24ωρου βάσεως. Σε περίπτωση που κάποιοι ενδιαφερόμενοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην χρήση της, θα πρέπει να διαβάσουν τις οδηγίες που περιέχουν και φωτογραφικό υλικό για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν».

Υπενθυμίζουμε ότι ο εξωδικαστικός των αγροτών τέθηκε σε λειτουργία στις 27 Ιουνίου και στις 120 δόσεις θα μπορούν να εντάσσονται εκτός των άλλων και τα βεβαιωμένα χρέη των αγροτών προς τον ΕΛΓΑ.

Επιπλέον σύμφωνα με τα στοιχεία οι αγρότες με οφειλές προς τον ΟΓΑ φτάνουν στους 338.000 ενώ οι οφειλές προς τον πρώην ασφαλιστικό φορέα των αγροτών (έως και 31 Δεκεμβρίου του 2017) αγγίζουν τα 1,4 δισ. ευρώ. Παράλληλα οι οφειλέτες στην πρώην ΑΤΕ ανέρχονται σε 23.000 ενώ το συνολικό χρέος αγγίζει τα 2,4 δισ. ευρώ.

H ρύθμιση απευθύνεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα και συγκεκριμένα σε γεωργούς, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους και αλιείς, οι οποίοι έχουν λάβει δανειακό προϊόν άμεσα συνδεδεμένο με την παραγωγή (καλλιεργητικό δάνειο, δάνειο αγοράς εφοδίων κ.λπ.) από την πρώην ΑΤΕ και τις υπόλοιπες υπό εκκαθάριση τράπεζες (T.T., FBB, Probank, Proton, Πανελλήνια, Συνεταιριστικές κ.λπ.) εφόσον οι οφειλές τους παρουσίαζαν καθυστέρηση πληρωμής πέραν των 30 ημερών κατά την 31ηΔεκεμβρίου 2017.

Η ρύθμιση προβλέπει δύο τρόπους αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων: το συμβιβασμό (εφάπαξ καταβολή) και τη ρύθμιση σε δόσεις. Σε περίπτωση ολικής εξόφλησης εντός τριμήνου του εναπομείναντος ποσού (μετά τη διαγραφή τόκων και πανωτοκίων), η διαγραφή κεφαλαίου μπορεί να φτάσει ακόμη και το 60%. Σε περίπτωση ρύθμισης με δόσεις του εναπομείναντος ποσού, η αποπληρωμή μπορεί να διαρκέσει έως και 10 έτη και η διαγραφή κεφαλαίου να φτάσει το 40%. Μάλιστα, για πρώτη φορά δίνεται στους αγρότες η δυνατότητα πώλησης ακινήτων με σκοπό την εξόφληση του εναπομείναντος ποσού.

Για διευθέτηση των εν λόγω οφειλών, θα λαμβάνεται πρωτίστως υπόψιν η βιώσιμη οικονομική δυνατότητα του κάθε δανειολήπτη με βάση τα προσωπικά περιουσιακά του στοιχεία και την εισοδηματική του ικανότητα.

Πηγή:agronews