Σήμερα Τετάρτη 16/01/19 στην Ευρωβουλή τα μέτρα ελέγχου φυτοφαρμάκων

2019-01-16

Ψηφίζει το Ευρωκοινοβούλιο σήμερα Τετάρτη 16 Ιανουαρίου επί της έκθεσης για μέτρα ελέγχου και διαφάνειας για τη διαδικασία αδειοδότησης φυτοφαρμάκων στην ΕΕ, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών. 

Μεταξύ των πολυάριθμων προτάσεών της, η έκθεση της ειδικής επιτροπής του ΕΚ για τα φυτοφάρμακα αναφέρει ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις μελέτες που χρησιμοποιούνται για την έγκριση των φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιστημονικών δεδομένων και άλλων συνοδευτικών πληροφοριών από τις σχετικές αιτήσεις.

Οι ευρωβουλευτές έχουν εκφράσει ανησυχίες για το δικαίωμα των αιτούντων έγκριση να διαλέξουν ποιο κράτος μέλος θα συντάξει την έκθεση για την έγκριση μιας δραστικής ουσίας από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), καθώς η εν λόγω πρακτική μπορεί να είναι ελλιπής ως προς τη διαφάνεια και ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.

Να σημειωθεί ότι εννέα χρόνια μετά την έγκριση του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009) και κατόπιν της αμφισβήτησης σχετικά με την ανανέωση του glyphosate, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 6 Φεβρουαρίου 2018, ίδρυσε ειδική επιτροπή για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδικασία για τα φυτοφάρμακα. Η εντολή της επιτροπής PEST, όπως καθορίστηκε στην απόφαση του Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2018, απαιτούσε από την ειδική επιτροπή να εξετάσει τη διαδικασία έγκρισης της ΕΕ για τα παρασιτοκτόνα στο σύνολό της.

Οι συνεισηγητές παρουσίασαν το σχέδιο έκθεσής τους τον Σεπτέμβριο του 2018. Περιείχε πολλές προτάσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της διαδικασίας, εστιάζοντας στα θέματα που καθορίζονται στην εντολή, όπως η διαφάνεια, η ανεξαρτησία και οι πόροι.

Πηγή:agronews