Σχέδια Βελτίωσης: Παράταση στην ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων

2018-03-22

Συνεχίζεται η πολιτική των παρατάσεων και για τα Σχέδια Βελτίωσης, μια πολιτική που δυστυχώς εφαρμόζεται επανειλημμένα σε όλες τις Δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, με επακόλουθο την αναβολή των επενδυτικών έργων και την καθυστέρηση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους αγρότες. 

Η παράταση αφορά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και τη Δράση 4.1.3«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Μέτρου 4 (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Συγκεκριμένα οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων έχουν ως εξής:

  • Για το πρώτο στάδιο υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 02/05/2018.
  • Για το δεύτερο στάδιο ορίζεται η 05/06/2018.
  • Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/06/2018.                Πηγή:https://www.ellinikigeorgia.gr