Προϋπολογισµός: 2019: 4+1 σηµειώσεις για τον πρωτογενή τοµέα

2018-11-28

Αύξηση 120 εκατ. στις δηµόσιες επενδύσεις, ελαφρύνσεις σε φόρους και ασφάλιση .

Mετά την κατάθεση του νοµοσχεδίου του προϋπολογισµού για το νέο έτος, η «ΥΧ» καταγράφει κάποια πρώτα συµπεράσµατα, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση και τις διατάξεις του κυβερνητικού σχεδίου. Πρόκειται για µια πρώτη απόπειρα αποτίµησης ορισµένων αριθµητικών δεδοµένων, που σε καµία περίπτωση δεν περικλείουν το σύνολο της πολιτικής που αφορά τον αγρότη και τον κάτοικο της υπαίθρου, του οποίου η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης δεν µπορεί να περιορίζεται στο στενό πλαίσιο της οικονοµικής πολιτικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Η δύσκολη καθηµερινότητα του παραγωγού δεν αποτυπώνεται σε λογιστικά δεδοµένα, καθρέφτης της είναι οι άνθρωποι και όχι τα νούµερα. Με αυτήν τη σηµείωση, ας δούµε πέντε παρατηρήσεις ενόψει της δηµοσιονοµικής πολιτικής για το 2019.

1.Μείωση ασφαλιστικών εισφορών στους αγρότες

Όπως µπορεί να δει κανείς στην αρχή της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισµού, στην ενότητα µε θέµα «Κρατικός προϋπολογισµός», µία από τις οκτώ νέες παρεµβάσεις είναι η µείωση ασφαλιστικών εισφορών.
Αναλυτικότερα, αναφέρεται το εξής: «Το µέτρο αφορά τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελµατιών, αυτοαπασχολούµενων και αγροτών και ειδικότερα τη µείωση του συντελεστή κύριας ασφάλισης κατά 1/3 και στην εφαρµογή της ελάχιστης εισοδηµατικής βάσης για την επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή».

2.Αύξηση δηµόσιων επενδύσεων για τον αγροτικό τοµέα

Με ενδιαφέρον µπορεί να παρατηρήσει κάποιος τα αριθµητικά δεδοµένα του προγράµµατος δηµόσιων επενδύσεων, καθώς αφορούν τους πόρους για το ΕΣΠΑ και το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισµό για να συγχρηµατοδοτήσουν, µαζί µε κοινοτικά κονδύλια, αναπτυξιακά µέτρα. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, στην οποία παρατίθενται στοιχεία από το 2017, για το 2019 προβλέπεται µια αύξηση δαπάνης 120 εκατοµµυρίων σε σχέση µε το 2018. Συγκεκριµένα, και σε ό,τι αφορά τις δαπάνες ΠΔΕ που έχουν προβλεφθεί για το ΥΠΑΑΤ για το 2019, το ύψος του ποσού ανέρχεται σε 852 εκατοµµύρια ευρώ µε συµµετοχή 12,62% στο σύνολο των κονδυλίων του ΠΔΕ, έναντι 732 εκατοµµυρίων και ποσοστό 10,84% το 2018.

3.Αύξηση πόρων πρώτου πυλώνα κατά 5,4%

Συµπληρωµατικά µε τα προαναφερθέντα είναι και τα όσα αναφέρονται στο σηµείο των χρηµατικών εισροών από την ΕΕ, χρήµατα που θα µπουν στον κουµπαρά του Ειδικού Λογαριασµού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).
Όπως σηµειώνεται στην εισηγητική έκθεση, «οι απολήψεις του τοµέα εγγυήσεων γεωργικών προϊόντων που περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό ΕΛΕΓΕΠ (ΕΓΤΕ/εγγυήσεις) χρηµατοδοτούν τη στήριξη του εισοδήµατος του αγροτικού πληθυσµού και την ανάπτυξη της υπαίθρου».

Όπως φαίνεται από την εισηγητική έκθεση, η πρόβλεψη για το 2019 διαµορφώνει το ύψος του ποσού στα 2.155 εκατ. ευρώ έναντι 2.045 εκατ. ευρώ το 2018, αύξηση δηλαδή 5,4% σε σχέση µε τη χρονιά που ολοκληρώνεται. Σηµειώνεται, πάντως, ότι το ανωτέρω ποσό προβλέπεται στην τρέχουσα ΚΑΠ και όχι στο µειωµένο, όπως όλα δείχνουν µπάτζετ, από το 2020.

4.Κατάργηση του ΕΦΚ στο κρασί

Μετά από εικασίες, συζητήσεις επί συζητήσεων και κυρίως αγώνα που έδωσε ο αµπελοοινικός τοµέας, ώστε να πείσει για το επαχθές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί, το υπουργείο Οικονοµικών µάς διαφωτίζει σχετικά µε το αν προβλέπονται έσοδα από τον ΕΦΚ στο κρασί, έχοντας καταχωρίσει πρόβλεψη για φόρους ύψους µόλις 1 εκατοµµυρίου ευρώ, κάτι µειώνει δραστικά τον φόρο.
Αν και κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια, όπως π.χ. ότι το εν λόγω ποσό θα βαρύνει συγκεκριµένη κατηγορία κρασιών, το πιο πιθανό είναι ότι η εγγραφή αυτή αφορά ένα υπόλοιπο είσπραξης του φόρου του Δεκεµβρίου που θα πραγµατοποιηθεί τον Ιανουάριο.

5.Κατάργηση τέλους επιτηδεύµατος

Αν και δεν γίνεται συγκεκριµένη αναφορά στον νέο προϋπολογισµό, την Τετάρτη ψηφίστηκε τροπολογία για την κατάργηση της φορολογικής υποχρέωσης τέλους επιτηδεύµατος στους συνεταιρισµένους αγρότες.

Πηγή:ypaithros