Προβάδισμα για έγκριση οι υποψήφιοι με 70 μόρια στα Σχέδια Βελτίωσης

2018-10-23

Σε υψηλό επίπεδο έχει διαµορφωθεί ο πήχης της µοριοδότησης για την ένταξη στα Σχέδια Βελτίωσης σύµφωνα µε εκτιµήσεις µελετητών, καθώς µετά τα αποτελέσµατα γίνεται φανερό πως ειδικά στις περιοχές της Μακεδονίας, ασφαλείς θα πρέπει να νιώθουν όσοι µάζεψαν περίπου 70 µόρια. 

Με δεδοµένο τον προϋπολογισµό των 316 εκατ. ευρώ, ο λογαριασµός εγκρίσεων κατά µέσο όρο για τους µεµονωµένους αγρότες δείχνει ένταξη για «έναν στους τέσσερις» στα Σχέδια Βελτίωσης, καθώς οι αιτήσεις από τα συλλογικά σχήµατα όπως έχουν τα πράγµατα «περνάνε» όλες, αφαιρώντας 69,1 εκατ. ευρώ από το συνολικό κονδύλι (βλέπε αναλυτικό πίνακα κάτω).

Σηµειώνεται ότι στις περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας έχει µαζευτεί το 65% των φακέλων, µε τόσο τον αγροτικό κόσµο όσο και την αγορά αγροτικών µηχανηµάτων να αισθάνονται εγκλωβισµένοι όσο διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης, που ήδη έχει γίνει αντικείµενο µικροπολιτικών αγωνιών. Για το κενό των 633 εκατ. ευρώ που έχει προκύψει στη χρηµατοδότηση για την κάλυψη των 15.130 φακέλων µεµονωµένων αγροτών, δεν µπορεί προς το παρόν να αποκλειστεί και το, δύσκολο βέβαια, σενάριο της προσωρινής πρόβλεψης πρόσθετης εθνικής χρηµατοδότησης που επιτρέπεται για τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης (άρθρο 82 Καν. (ΕΕ) 1305/2013), όπως έγινε και µε την εξισωτική των ετών 2018-2020. ∆ηλαδή να δεσµευθούν κάποιοι πόροι, οι οποίοι θα µειώνονται µελλοντικά είτε από την αύξηση στο Μέτρο της κοινοτικής συνεισφοράς, είτε µε µεταφορά κοινοτικών πόρων από άλλα µέτρα του Προγράµµατος που θα φαίνεται µε τον καιρό πως δεν «τραβάνε», είτε µε απεντάξεις δικαιούχων.

Σηµειωτέον πως εάν µέχρι το τέλος του 2020 δεν υπάρχει νέο εγκεκριµένο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (που είναι και το πιο πιθανό) δύναται, εφόσον το προβλέψει το ενωσιακό θεσµικό πλαίσιο, η ενίσχυση των Σχεδίων Βελτίωσης να συνεχίσει να δίνεται από το χρηµατοδοτικό σχήµα των Προγραµµάτων 2014-2020, εφόσον υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι.

Παράλληλα υπάρχουν 100 εκατ. ευρώ από τα Βιολογικά που δύναται να θυσιαστούν καθώς η 2η προκήρυξη αποµακρύνεται όσο δεν βρίσκονται επιπλέον πόροι γι' αυτήν.

Πηγή:agronews