Πρόταση Φιλ Χόγκαν για πριμοδότηση αγροτών που μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

2019-05-20

Μια πρωτοβουλία που σκοπό έχει να ανταμείβει τους αγρότες που με επιτυχία μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των εθνικών και κοινοτικών στόχων για φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, πρότεινε ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, Φιλ Χόγκαν. 

Ειδικότερα, ο κ. Χόγκαν, κάλεσε τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα μιας πρωτοβουλίας «Για τις Φάρμες, τον Άνθρακα και τα Δάση», κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Συμβουλίου Γεωργίας, στις 14 Μαΐου 2019, η οποία θα πληρώνει ουσιαστικά τους αγρότες με κοινοτικούς πόρους για τις «κοινωνικές υπηρεσίες που προσφέρουν σε ότι αφορά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στη λογική της νέας ΚΑΠ για επιδόσεις και αποτελέσματα», σύμφωνα με τα όσα αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν.

Μια τέτοια πρωτοβουλία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους αγροπεριβαλλοντικούς στόχους της ΚΑΠ για μετά το 2020, και μένει να καθοριστεί σε εθνικό επίπεδο μέσω των στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών. Ενώ το νέο πλαίσιο της ΚΑΠ θα παράσχει την ευκαιρία για μια τέτοια πρωτοβουλία, η πολιτική βούληση για την υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών πρέπει να προέρχεται από τα κράτη μέλη.

Ως εκ τούτου, ο επίτροπος Χόγκαν ενθάρρυνε τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη δυνατότητα συμπερίληψης μιας τέτοιας πρωτοβουλίας στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ.

Όπως τόνισε ο Επίτροπος της ΕΕ: ««Αν και έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη μείωση του αντίκτυπου του τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής στο κλίμα, πρέπει να κάνουμε περισσότερα και πρέπει να το κάνουμε τώρα. Οι εκπομπές από τη γεωργία αντιπροσωπεύουν περίπου το 10 τοις εκατό των συνολικών εκπομπών CO2 στην ΕΕ.

Εάν θέλουμε να επιτύχουμε μείωση του άνθρακα μέχρι τα μέσα του αιώνα, όπως υποσχεθήκαμε στη Συμφωνία των Παρισίων, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας όχι μόνο για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του άνθρακα αλλά και για να μειώσουμε τις απόλυτες εκπομπές, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επισιτιστική ασφάλεια».

«Οι εννέα κοινοί στόχοι της ΕΕ είναι μια ευνοϊκή ευκαιρία. Εάν εφαρμοστεί σωστά, θα υπάρξει μέρισμα για το κλίμα, καθώς και επιχειρηματικό μέρισμα. Με όλο και περισσότερους καταναλωτές στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο να απαιτούν φιλικά προς το περιβάλλον και βιώσιμα προϊόντα υψηλής ποιότητας τροφίμων και ποτών, είναι σαφές ότι αυτό θα είναι το μέλλον της αγοράς για τη γεωργία της ΕΕ», πρόσθεσε.

Πηγή: agrotypos