Προσφυγές για εξισωτική του 2018 μέχρι 15 Μαΐου, λήθη για 2013 και 2014

2019-05-07

∆εύτερη παρτίδα έρχεται µετά τις γιορτές για ειδικές ενισχύσεις που έµειναν εκτός. Το αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου υπόλοιπα από προγράµµατα και συνδεδεµένη σε κτηνοτρόφους χωρίς γη, ενώ πριν το καλοκαίρι κλείνουν και εκκρεµότητες, λένε οι αρµόδιοι, ξεχνώντας όμως τις εξισωτικές του 2013 και 2014. 

Τις ενστάσεις τους κατά των αποτελεσµάτων πληρωµής της Μεγάλης Τετάρτης µέχρι τις 15 Μαΐου µπορούν να υποβάλλουν οι δικαιούχοι εξισωτικής του 2018. Άλλωστε, σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι τελευταίες πιστώσεις µε το ποσό των 10,4 εκατ. ευρώ σε 15.700 δικαιούχους αφορούσαν πληρωµές συµπληρωµατικές µετά τις διορθωτικές ενέργειες επιλεξιµότητας, την αξιολόγηση των ενδικοφανών προσφυγών και δεσµευµένους στην πληρωµή του ∆εκεµβρίου. Με την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων έγιναν διορθώσεις που αφορούν τεκµηρίωση ιδιοκτησίας για το σύνολο ή µέρος των αγροτεµαχίων που δηλώθηκαν στο ΟΣ∆Ε του 2018, ελέγχους του κριτηρίου του ενεργού γεωργού και του κριτηρίου επιλεξιµότητας για την ενεργό επαγγελµατική δραστηριότητα. 

Πηγή:agronews