Προκηρύσσεται Ιανουάριο το Μέτρο 6.3. για μικρές εκμεταλλεύσεις

2018-12-17

Τον Ιανουάριο η προκήρυξη για το Μέτρο 6.3 «Μικρές Εκµεταλλεύσεις», µέσα στο έτος η πρόσκληση για την Βιολογική Γεωργία και από τον Ιούνιο οι πρώτες αιτήσεις για τα χρηµατοδοτικά εργαλεία. Αυτά ανακοίνωσε από την αίθουσα εκδηλώσεων του Κάραβελ η 6η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης την περασµένη Παρασκευή. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίωσης, αυτό που ειπώθηκε είναι πως θα ξεκινήσει από τον ερχόµενο Ιανουάριο, µε τον οδηγό αξιολόγησης να είχε ήδη σταλεί στις Περιφέρειες ενώ και το σύστηµα, υποστηρίζουν οι αρχές, πως είναι έτοιµο. Σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις, τα πρώτα αποτελέσµατα από τις Περιφέρειες µε λίγες αιτήσεις θα εκδοθούν εντός Μαρτίου (π.χ Αττική), ωστόσο, το µεγάλο στοίχηµα για το οποίο δεν είχαν έτοιµες απαντήσεις, είναι το πότε θα τελειώσουν στην Μακεδονία και τη Θεσσαλία που οι αιτήσεις είναι πολλές χιλιάδες. Απάντηση δεν υπήρξε ούτε και για τα τελικά χρήµατα που θα απαιτηθούν, τα οποία θα γνωρίζουν οι αρχές µετά το τέλος της πρώτης αξιολόγησης (πριν την γνωµοδοτική Επιτροπή). Ωστόσο, τονίζεται από τους έχοντες γνώση των πραγµάτων, πως θα είναι πολύ δύσκολο να χωρέσουν όλοι. 

Πηγή:agronews