Πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα η ειδική ενίσχυση βάμβακος

2018-03-13

Ησυχία αναµένεται για το επόµενο δεκαπενθήµερο στο µέτωπο των πληρωµών, καθώς ο προγραµµατισµός των αρµοδίων δεν «δείχνει» κάποια σοβαρή πίστωση, πριν την τελευταία εβδοµάδα του Μαρτίου, οπότε και αναµένεται να πληρωθεί η εδική ενίσχυση στο βαµβάκι. 

Μέχρι τα τέλη Μαρτίου και η εξόφληση στο Κομφούζιο, μετά τις 20 Απριλίου οι συνδεδεμένες στα ζωικά . 

Εκτός απροόπτου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην εφηµερίδα Agrenda, ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Κέντρος, πριν τη Μεγαλοβδοµάδα, το διάστηµα 24 µε 30 Μαρτίου δροµολογείται η πληρωµή της συνδεδεµένης στο βαµβάκι, µαζί µε τη συνδεδεµένη στα µήλα και την κορινθιακή σταφίδα. Στις πιστώσεις αυτές θα περιλαµβάνεται και κάποιες από τις ειδικές ενισχύσεις στα µικρά νησιά του Αιγαίου για το έτος 2017, στις οποίες ωστόσο δεν θα περιλαµβάνονται ενισχύσεις για παραδοσιακά τυριά, µαστίχα Χίου, αµπελώνες για παραγωγή οίνων ποιότητας (VQPRD) και για την πατάτα, καθώς σε αυτά τα προϊόντα δεν θα έχουν µέχρι τότε ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Οι υπόλοιπες συνδεδεµένες, µε βασικότερες αυτές για τα ζωικά προγραµµατίζονται για µετά τις 20 Απριλίου. Σηµειωτέον ότι πριν από οποιαδήποτε πίστωση, θα πρέπει να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις που θα καθορίζουν το ύψος των συνδεδεµένων ενισχύσεων.

Σύµφωνα µε τον κ. Κέντρο, το συνολικό κονδύλι για τη συνδεδεµένη στο βαµβάκι για το έτος 2017 ανέρχεται περί τα 170 εκατ. ευρώ, ενώ τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγράφουν δηλωθείσα έκταση περί τα 2,5 εκατ. στρέµµατα στην καλλιέργεια, γεγονός που φέρνει την ενίσχυση στη µοναδιαία τιµή των 74 ευρώ το στρέµµα, σε µια πρώτη εκτίµηση. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι διοικητικοί του Οργανισµού καλούνται µέσα στις επόµενες δύο εβδοµάδες να ολοκληρώσουν τη διασταύρωση των στοιχείων από τις παραδόσεις των καλλιεργητών στα εκκοκκιστήρια, να κάνουν την αντιπαραβολή της παραγωγής µε τα δηλωµένα προς καλλιέργεια στρέµµατα, να διευθετήσουν το θέµα µε τη µείωση του πλαφόν λόγω της ζηµιάς από το πράσινο σκουλήκι που αιτούνται µια µερίδα καλλιεργητών, ώστε να καθοριστεί η τιµή της ενίσχυσης.

Εν τω µεταξύ, προφορική διαβεβαίωση ότι από τα τέλη Μαρτίου έως τα µέσα Απριλίου θα γίνει η πληρωµή της συνδεδεµένης ενίσχυσης στην κορινθιακή σταφίδα έλαβαν µέλη της Οµάδας Παραγωγών σταφίδας της ΕΑΣ Ζακύνθου από το αρµόδιο τµήµα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύµφωνα µε τους αρµόδιους, η οριστικοποίηση της ηµεροµηνίας πληρωµής των δικαιούχων προϋποθέτει ότι η αποστολή και καταχώρηση τυχόν ζηµιωθέντων ποσοτήτων σταφίδας από τον ΕΛΓΑ αλλά και η έκδοση της τιµής ενίσχυσης από το υπουργείο που απαιτούνται, θα πραγµατοποιηθούν άµεσα, χωρίς προβλήµατα.

Πηγή: www.agronews.gr