Πριμ για 50άρηδες με δεδομένο τη μεταβίβαση των αγροτεμαχίων τους

2019-06-03

Mε ένα ποσό σε µορφή εφάπαξ πριµοδότησης θα αποζηµιώνονται οι αγρότες που µεταβιβάζουν µόνιµα την εκµετάλλευσή τους σε παραγωγούς νεαρής ηλικίας την ερχόµενη προγραµµατική περίοδο, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν. Η δράση αυτή θα µοιάζει µε το Μέτρο 131 «Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών» που προκηρύχθηκε το 2000, µε το οποίο αγρότες 55-64 ετών ελάµβαναν έως 4.400 ευρώ ετησίως, εφόσον είτε νοίκιαζαν µε 10ετές µισθωτήριο, είτε παραχωρούσαν οριστικά την εκµετάλλευσή τους σε νέους 20 έως 39 ετών. Από τότε το Μέτρο δεν προκηρύχθηκε ξανά, ωστόσο η ΕΕ, δίνει πλέον το ΟΚ να βγει εκ νέου µία παραλλαγή του, µέσω των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Η συνολική παλέτα στήριξης

Το πρόγραµµα αυτό ανακοίνωσε ο Επίτροπος Γεωργίας στην οµιλία του κατά τη διάρκεια του Προεδρείου 2019 της CEJA (Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Αγροτών), δίνοντας παράλληλα στη δηµοσιότητα την παλέτα των δράσεων που θα αφορούν αποκλειστικά τους νέους αγρότες στη νέα ΚΑΠ:

Τουλάχιστον το 2% του εθνικού κονδυλίου άµεσων πληρωµών θα πρέπει να αφιερωθεί στην ανανέωση των γενεών. Οι δαπάνες σήµερα ανέρχονται µόλις στο 0,8%. Το ποσό αυτό πρέπει να διατεθεί είτε υπό µορφή συµπληρωµατικής εισοδηµατικής στήριξης στον Πυλώνα Ι ή µέσω του προγράµµατος πρώτης εγκατάστασης (Πυλώνας ΙΙ).

Η συµπληρωµατική ενίσχυση για νέους γεωργούς στις άµεσες πληρωµές διατηρείται και ενισχύεται περαιτέρω, αλλά τα κράτη µέλη θα έχουν µεγαλύτερη ικανότητα προσαρµογής του προγράµµατος στις ανάγκες των νέων γεωργών.

Πηγή:agronews