Πληρώθηκαν από ΟΠΕΚΕΠΕ νέοι αγρότες και αγροπεριβαλλοντικά

2019-05-13

Πληρωμές ύψους 819.249 ευρώ πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις 7 έως τις 8 Μαΐου 2019, με τον κύριο όγκο τους να αφορά νέους γεωργούς και αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, όπως βιολογικά, ολοκληρωμένη καπνού και ζαχαρότευτλων, κ.α. 

Συγκεκριμένα:
Στις 7/5/2019 πληρώθηκαν 500.193 ευρώ σε 245 δικαιούχους
Στις 8/5/2019 πληρώθηκαν 319.056 ευρώ σε 164 δικαιούχους
Διαβάστε αναλυτικά τις πληρωμές https://www.opekepe.gr/doc/pliromes/PAYMENTS_OPEKEPE_07052019-08052019.pdf

Πηγή:agrotypos