Πληρωμές 3,9 εκατ. για αγροπεριβαλλοντικά και ανειλημμένες υποχρεώσεις

2019-07-23

Πληρωμές ύψους 3.967.257,63 ευρώ πραγματοποίησε ο Οργανισμός Πληρωμών Κοινοτικών Επιδοτήσεων- ΟΠΕΚΕΠΕ το διάστημα από τις 17/07/2019 έως τις 18/07/2019.

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως αγροπεριβαλλοντικά πρόγραμμα (βιολογική γεωργία, κομβούζιο, αναδιάρθρωση αμπελώνων, μεταφορικά σε νησιά του Αιγαίου, δωρεάν διανομή γάλακτος) και ανειλημμένες υποχρεώσεις στη γεωργία.

Δείτε εδώ τον πίνακα με τις πληρωμές 

https://www.opekepe.gr/images/documents/Jun2019/PAYMENTS_OPEKEPE_17072019-18072019.pdf

Πηγή:agronews