Πιστώθηκαν από ΟΠΕΚΕΠΕ 2,9 εκατ. ευρώ σε 11.298 δικαιούχους, πρόωρη συνταξιοδότηση, δασώσεις και βιολογικά κυριότερες πληρωμές

2019-06-18

Πληρωμές, συνολικού ύψους 2.946.110 ευρώ σε 11.298 δικαιούχους, ανακοίνωσε ότι έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 12 και 13 Ιουνίου 2019. Η μεγαλύτερη πληρωμή αφορούσε την πρόωρη συνταξιοδότηση και αφορούσε συνολικό ποσό 2.040.264 το οποίο καταβλήθηκε σε 10.761 δικαιούχους. 

Ακόμη σημαντικές πληρωμές αφορούσαν ανειλημμένες υποχρεώσεις σε δασώσεις (274 δικαιούχοι) και βιολογικά (175 δικαιούχοι).

Διαβάστε όλες τις πληρωμές https://www.agrotypos.gr/images/stories/file/OPEKEPE_12_6_13_6_2019.pdf

Πηγή:agrotypos