Πιστώθηκαν 1,3 εκατ. για υπόλοιπα εξισωτικής 2017

2018-08-08

Στους λογαριασμούς τους βρίσκουν την Παρασκευή 3 Αυγούστου 1.946 αγρότες και κτηνοτρόφοι χρήματα για υπόλοιπα από την εξισωτική αποζημίωση του 2017, συνολικού ποσού περίπου 1,3 εκατ. ευρώ. 

Το δρόμο για την πληρωμή άνοιξε τροποιητική απόφαση Κασίμη, με την οποία εξετάστηκαν εμπρόθεσμα υποβληθείσες ενστάσεις των παραγωγών επί της πρώτης κατάταξης.

Σύμφωνα με τη λίστα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ πιστώθηκαν:

Εξισωτική εκτός ορεινών ποσό: 1.167.834,15 ευρώ σε 1.918 δικαιούχους

Εξισωτική ορεινών ποσό: 120.750 ευρώ σε 28 δικαιούχους

Βρείτε εδώ τη λίστα με τις Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ 1 και 2 Αυγούστου 2018.pdf

Δείτε εδώ την τροποποιητική απόφαση για την πληρωμή της εξισωτικης.pdf

Ειδικότερα η απόφαση αναφέρει ότι το αρμόδιο υπουργείο «αποφασίζει την τροποποίηση της υπ' αριθ. 2638/130715/05-12-2017 απόφασης ένταξης πράξεων στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» για το έτος 2017, με τη συμπλήρωση παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής στους πινάκες παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής, για την αποκατάσταση των αστοχιών των εμπρόθεσμα υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών κατά την πρώτη κατάταξη.

Κατά τα λοιπά σημεία ισχύει ως έχει η υπ' αριθ. 2638/130715/05-12-2017 απόφαση ένταξης πράξεων στο Μέτρο 13, για το έτος 2017».

Πηγή: agronews