Περνάνε όλοι όσοι έκαναν αίτηση στο Μέτρο 6.3 για το επίδομα μικρών εκμεταλλεύσεων

2019-07-03

Στις 1.500-2.000 εκτιµώνται οι οριστικοποιηµένες αιτήσεις στο Μέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων», κάτι που σηµαίνει ότι θα ενταχθούν όλοι όσοι δικαιούχται την ενίσχυση των 14.000 ευρώ.

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες µέχρι και τις 2 Ιουλίου που έκλεισε το σύστηµα, είχαν ανοίξει περίπου στα 5.800 πρωτόκολλα αιτήσεων, εκ των οποίων περίπου το 1/3 οριστικοποιήθηκε. Παράλληλα οι ∆ΑΟΚ ήδη έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες για να βρεθούν αξιολογητές για το Μέτρο 6.3, κάτι που σηµαίνει ότι οι εντάξεις θα γίνουν σχετικά γρήγορα.

Γενικά, το ποσό που θα δοθεί συνολικά στους δικαιούχους θα φτάσει τα 21-28 εκατ. ευρώ, µε τα υπόλοιπα χρήµατα που θα περισσέψουν από τα συνολικά δεσµευµένα 70 εκατ. ευρώ θα πάνε προς τα Σχέδια Βελτίωσης.

Υπενθυµίζεται πως όσοι ενταχθούν στο Μέτρο, θα πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσουν µαθήµατα από τον ΕΛΓΟ-∆ήµητρα, όπως για παράδειγµα έκαναν και οι νέοι αγρότες. Η οικονοµική στήριξη χορηγείται µε τη µορφή επιχορήγησης κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

Η α΄δόση που είναι το 70% του συνολικού ποσού στήριξης (9.800 ευρώ), καταβάλλεται αµέσως µετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση (30% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη µε προϋποθέσεις την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσµεύσεων και υποχρεώσεων (π.χ αύξηση της τυπικής απόδοσης της εκµετάλλευσης κατά 15% τουλάχιστον κ.α.).

Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, αυτοί είναι υποχρεωµένοι να αποκτήσουν άδεια προέγκρισης της εγκατάστασής τους εντός 18 µηνών από την ηµεροµηνία ένταξής τους.

Πηγή:agronews