Παράταση και νέα προκήρυξη από τον ΕΛΓΑ για αντιχαλαζικά

2018-09-24

Την παράταση µέχρι τις 9 Οκτωβρίου για τις αιτήσεις ενίσχυσης επενδύσεων εγκατάστασης αντιχαλαζικών, αντιβρόχινων και αντιπαγετικών συστηµάτων αλλά και την έκδοση νέας πρόσκλησης ενδιαφέροντος για το εν λόγω µέτρο εντός του 2019, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ, που υποστηρίζει ότι υπάρχει αναλογικά, µεγάλος αριθµός αιτηµάτων στήριξης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του µηχανογραφικού που δεν έχουν οριστικοποιηθεί. 

Πάντως, το γεγονός ότι το Μέτρο 5.1, που απαιτεί µεγάλη γραφειοκρατία και τα λεφτά µπροστά για τα έργα, συνέπεσε µε τα Σχέδια Βελτίωσης, φαίνεται πως έχει επηρεάσει τη ζήτηση, οπότε µία νέα προκήρυξη όταν θα έχουν «ηρεµήσει» τα πράγµατα ίσως να φέρει και το επιθυµητό για τις αρµόδιες αρχές αποτέλεσµα. Υπενθυµίζεται πως η εν λόγω δράση προϋπολογισµού 12,5 εκατ. ευρώ επιδοτεί δαπάνες αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης σύγχρονων συστηµάτων ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή στο 80% για φυσικά πρόσωπο και εξολοκλήρου σε συλλογικούς φορείς.

Παράλληλα αναµένεται από τον ΕΛΓΑ ακόµα µία πρόσκληση, για το Μέτρο 5.2 µε το οποίο οι αγρότες ενισχύονται για αποκατάσταση ζηµιών. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα Μέτρο που θα παρέχει αποζηµιώσεις σε ζηµιές από φυσικές καταστροφές, που µέχρι στιγµής καλύπτονταν µέσω των ΠΣΕΑ, και έχει στόχο αφενός τη µείωση των καθυστερήσεων στις αποζηµιώσεις και αφετέρου στην εξοικονόµηση πόρων από τον εθνικό κορβανά, καθώς τα κονδύλια είναι ευρωπαϊκά.

Πηγή:agronews