Επιστροφές 17 εκατ. στους Έλληνες αγρότες αποφάσισε η ΕΕ

2018-12-05

Την επιστροφή του ποσού των 17.000.938 ευρώ στους Έλληνες αγρότες (σε σύνολο 444 εκατ. για όλη την ΕΕ) που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με κανονισμό που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σχετική ανακοίνωση το ποσό αυτό αρχικά αφαιρέθηκε από τον προϋπολογισμό του 2018 για τη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για τη δημιουργία του αποθεματικού γεωργικής κρίσης που φέτος έχει τεθεί.

Παρόλο που ο γεωργικός τομέας αντιμετώπισε κρίσιμες καταστάσεις φέτος, όπως οι ακραίες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δεν ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί το αποθεματικό της κρίσης το 2018. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης της αγοράς για ορισμένους τομείς λαχανικά, γαλακτοκομικά και για ασθένειες ζώων) χρηματοδοτήθηκαν από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της ΚΓΠ.

Οι ζημιές, που προκλήθηκαν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού αντιμετωπίστηκαν με άλλα μέτρα, που είναι διαθέσιμα για να βοηθήσουν τους αγρότες να ξεπεράσουν τις συνέπειες. Αυτό περιλαμβάνει παρεκκλίσεις από ορισμένους όρους σχετικά με τις πληρωμές οικολογικού ελέγχου και υψηλότερες προκαταβολές για το 2019.

Με την απόφαση αυτή, τα ποσά που αφαιρούνται από τις άμεσες πληρωμές, φέτος μπορούν να επιστραφούν στους γεωργούς από τα κράτη μέλη από την 1η Δεκεμβρίου 2018.

Η ιδέα του αποθεματικού για τη γεωργική κρίση και ο μηχανισμός αποζημίωσης συμφωνήθηκε στη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2013. Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά κατά το οικονομικό έτος 2014. Η έκπτωση ισχύει μόνο για στήριξη εισοδήματος άνω των 2.000 ευρώ και δεν ισχύει ακόμα για την Κροατία για το οικονομικό έτος 2018. Αυτό οφείλεται στη διαδικασία σταδιακής εισαγωγής των επιπέδων στήριξης μετά την ένταξη στην ΕΕ. Για την Κροατία, αφού προσχώρησε στην Ένωση το 2013, η εισοδηματική στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως.

Δείτε εδώ τον σχετικό κανονισμό  https://www.agronews.gr/files/kanonismos_epistrofon.pdf

Πηγή:agronews