Όρο για ΟΣΔΕ θέλει η ΕΔΟΚ τα τέλη εισφοράς των κτηνοτρόφων

2019-03-29

Μια... ρηξικέλευθη πρόταση για την είσπραξη των τελών από τα μέλη της ρίχνει στο τραπέζι η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωσης Κρέατος, η οποία θέτει στον κορμό της ως βασική προϋπόθεση η απόδειξη πληρωμής εισφοράς υπέρ ΕΔΟΚ να αποτελεί προϋπόθεση για τη ολοκλήρωση της που αφορά στην ετήσια δήλωση εκτροφής (ΟΣΔΕ). 

Μάλιστα η ΕΔΟΚ ζητεί από το υπουργείο να κάνει δεκτή την πρόταση της και να θεσμοθετήσει με ΥΑ την είσπραξη των εισφορών απευθείας από τον παραγωγό χωρίς την συμμετοχή του πρώτου αγοραστή - έμπορου. Μέχρι τώρα η είσπραξη των εισφορών των κτηνοτρόφων είχε ανατεθεί με την προηγούμενη ΥΑ στους πρώτους αγοραστές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΔΟΚ αναφέρει:

Σε νέα Διεπαγγελματική Συμφωνία για τον ορισμό των εισφορών από τα μέλη της κατέληξε η Γενική Συνέλευση της ΕΔΟΚ στη χθεσινή συνεδρίασή της, που έλαβε χώρα στα γραφεία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, στην οδό Αρκαδίας 26.

Η νέα Διεπαγγελματική Συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για τη θεσμοθέτηση των εισφορών των νεοεισερχόμενων μελών της Οργάνωσης, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει τον τρόπο είσπραξης των εισφορών υπέρ ΕΔΟΚ από τους παραγωγούς.

Η διαδικασία απλουστεύεται άμεσα, και για τις εισφορές του 2018-2019 η ΕΔΟΚ ζητεί από το ΥΠΑΑΤ να κάνει δεκτή την πρόταση της και να θεσμοθετήσει με ΥΑ την είσπραξη των εισφορών απευθείας από τον παραγωγό χωρίς την συμμετοχή του πρώτου αγοραστή - έμπορου. Θυμίζουμε ότι η είσπραξη των εισφορών των κτηνοτρόφων είχε ανατεθεί με την προηγούμενη ΥΑ στους πρώτους αγοραστές.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ΕΔΟΚ θα λαμβάνει τα συνολικά στοιχεία των σφαγών όλων των ειδών κρεάτων ανά παραγωγό μετά το τέλος κάθε έτους από το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ, θα υπολογίζει την εισφορά που προκύπτει σε κάθε περίπτωση και στη συνέχεια θα αποστέλλει ενημερωτική επιστολή προς τους παραγωγούς.

Η σημαντική διαφορά σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα, είναι πως η απόδειξη πληρωμής της εισφοράς υπέρ της ΕΔΟΚ, θα πρέπει να προσκομίζεται από τον παραγωγό και θα εκλαμβάνεται ως υποχρεωτική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά στην ετήσια δήλωση εκτροφής (ΟΣΔΕ).

Το σώμα έκανε εξάλλου δεκτές και τις προτάσεις των νέων μελών της για τις δικές τους εισφορές.

Κατ' αυτόν τον τρόπο η ΕΔΟΚ οργανώνει τη διαδικασία είσπραξης των εισφορών από τους παραγωγούς αλλά και τα υπόλοιπα μέλη, και διασφαλίζει τους απαιτούμενους πόρους για να συνεχίσει το έργο της.

Την ίδια στιγμή η ΕΔΟΚ συνεχίζει τη διεύρυνσή της, αποδεχόμενη την αίτηση ένταξης που υπέβαλαν ιδιωτικές σχολές κρέατος ανά την Ελλάδα. Το ακριβές πλαίσιο συνεργασίας θα οριστεί στο άμεσο μέλλον, ωστόσο αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι οι πόρτες της ΕΔΟΚ είναι ανοιχτές για όλους τους επαγγελματίες του τομέα του κρέατος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό του μέλλοντος του τομέα και τη χάραξη μιας κοινής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξή του.

Πηγή:agronews