ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενδικοφανείς προσφυγές κατά των αποτελεσμάτων πληρωμών

2018-12-11

Σε ενστάσεις έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν οι παραγωγοί κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής των δράσεων 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» και 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες». 

Τα χρήματα που καταβλήθηκαν την περασμένη Παρασκευή 30 Νοεμβρίου ανέρχονται σε περίπου 30 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, καταβλήθηκαν 26.910.739,07 ευρώ σε 3.741 δικαιούχους παραγωγούς του πρώτου έτους εφαρμογής (2018) της Δράσης 10.1.04, 1.930.398,48 ευρώ, σε 3.387 δικαιούχους για τη δεύτερη πρόσκληση της Δράσης ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ και 1.017.221,57 ευρώ σε 4.990 δικαιούχους για την πρώτη Πρόσκληση. Επίσης, καταβλήθηκε σε 838 δικαιούχους το ποσό των 329.196,16 ευρώ για τους Ορυζώνες.

Ενστάσεις

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή για:

  • Τη Δράση 11.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», από τηνΠαρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019 και εντός δέκα εργάσιμων ημερών, έως και την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019.
  • Τη Δράση 10.1.08 ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ από τηνΠαρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 και εντός πέντε εργάσιμων ημερών, έως και την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019.
  • Τη Δράση 1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες», από τηνΠαρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 και εντός πέντε εργάσιμων ημερών, έως και την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019.

Με την ενδικοφανή προσφυγή, οι παραγωγοί μπορούν να προβούν σε υποβολή αντιρρήσεων κατά των ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της προκαταβολής τους. Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιείται/ούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

Σημειώνεται ότι η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών και στις τρεις περιπτώσεις γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της κάθε δράσης με τη χρήση των προσωπικών κωδικών των παραγωγών.

Βιολογικά

Υπενθυμίζεται ότι προθεσμία έως την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου έχουν οι παραγωγοί που θέλουν να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής της Βιολογικής Γεωργίας και Βιολογικής Κτηνοτροφίας. 

Πηγή:ypaithros