Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, εγκύκλιο εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

2019-06-03

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων 2019 εξέδωσε ο οργανισμός πληρωμών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η προθεσμία υποβολής αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων λήγει την 1η Ιουλίου.

Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή/και εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίοι δεν επέτρεψαν την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης μεταβίβασης για το έτος 2019, δηλαδή ως 1 Ιουλίου 2019, είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης μεταβίβασης μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής ως την Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019.

Τέλος, ως καταληκτική ημερομηνία ακύρωσης της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2019 ορίζεται η Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019.

Ολόκληρη η εγκύκλιος https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%A5246%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%91%CE%989?inline=true

Πηγή:agrotypos