Οι προτάσεις της Κομισιόν για πολλαπλή συμμόρφωση και πρασίνισμα απειλούν το τσεκ, αντιδρούν δέκα κράτη μέλη της ΕΕ

2018-07-17

Σε τρεις νομοθετικές προτάσεις που αφορούν τα σχέδια στρατηγικής της ΚΑΠ, την ενιαία κοινή αγορά και τη χρηματοδότηση διαχείρηση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ μετά το 2020, εστίασε το συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (16 Ιουλίου), στις Βρυξέλλες. Υπήρξαν αντιδράσεις ωστόσο από ομάδα υπουργών για τους νέους όρους που προτείνει η Κομισιόν, που αφορούν το πρασίνισμα και την πολλαπλή συμμόρφωση, οι οποίοι όπως υποστηρίζουν ότι γίνονται πιο σύνθετοι.
Επίσης στο Συμβούλιο παρουσιάστηκαν οι εννέα στόχοι της ΚΑΠ μετά το 2020, με στόχο την πρόσβαση σε τρόφιμα υψηλής ποιότητας και την στήριξη στο ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο. Οι στόχοι αυτοί είναι: 

  • να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο εισόδημα στους αγρότες
  • να υπάρξει αύξηση της ανταγωνιστικότητας
  • να εξισορροπηθεί η τροφική αλυσίδα με την ενδυνάμωση των παραγωγών
  • να υπάρξει δράση για το πρόβλημα με την αλλαγή του κλίματος
  • να υπάρξει προστασία του περιβάλλοντος
  • να έχουμε διατήρηση βιοποικιλότητας
  • να στηριχθεί η ανανέωση των γενεών στο αγροτικό επάγγελμα
  • να στηριχθεί η οικονομία της υπαίθρου
  • να υπάρξει προστασία της ποιότητας των τροφίμων

Όσον αφορά την απλοποίηση και των εκσυγχρονισμό της ΚΑΠ, τα κράτη μέλη θα έχουν την ευκαιρία να εστιάσουν τις ανάγκες των γεωργών στην επικράτειά τους και να αποφασίσουν αν θέλουν να συμπληρώσουν με νέες προτεραιότητες που θεωρούν σημαντικές. Ωστόσο θα πρέπει να καθορίσουν στόχους τους οποίους αν δεν πετύχουν θα έχουν ποινές.
Επίσης η Κομισιόν προτείνει ενιαίο ποσοστό στήριξης (75%) για παραγωγικές επενδύσεις στον αγροτικό τομέα. Δυνατότητα υψηλότερου ποσοστού στήριξης για μη παραγωγικές επενδύσεις, που θα έχουν σχέση με βασικές υπηρεσίες και επενδύσεις σε δασικές εκτάσεις.
Πολλά κράτη μέλη όμως αντέδρασαν στις νέες προτάσεις για την πολλαπλή συμμόρφωση και το πρασίνισμα που γίνονται πιο αυστηρά και απειλούν να «κόψουν» στο τσεκ των άμεσων ενισχύσεων. Επίσης αυξημένες αλλά και νέες υποχρεώσεις που καθιστούν περίπλοκη την εφαρμογή τους.
Η Ελλάδα στήριξε την πρωτοβουλία της Φιλανδίας την οποία υπέγραψαν συνολικά δέκα κράτη μέλη της ΕΕ (Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σουηδία, Φινλανδία, Ρουμανία), που ζητούσαν αλλαγές στα θέματα αιρεσιμότητας της ΚΑΠ, δηλαδή να μην είναι υποχρεωτικά κάποια μέτρα για την είσπραξη των ενισχύσεων. Τέτοια μέτρα αφορούν μεταξύ άλλων την πολλαπλή συμμόρφωση και το πρασίνισμα, τα οποία, όπως υποστηρίζουν τα κράτη μέλη που αντιδρούν, γίνονται πιο σύνθετα και απειλούν να μειώσουν τις ενισχύσεις των αγροτών.

Πηγή: agrotypos