Oι αλλαγές στα ποσοστά ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων χωρίς συμβόλαια

2019-02-25

Το σηµερινό άρθρο έρχεται σαν συνέχεια από αυτό του προηγούµενου Σαββάτου. Αφορµή στάθηκε η επικοινωνία µου µε συναδέλφους ανά την Ελλάδα, οι οποίοι µου µετέφεραν τα εξής: τους ζητάνε πελάτες τους αγρότες, να τροποποιήσουν το ποσοστό ιδιοκτησίας σε αγροτεµάχια που έχουν δηλωµένα στο Ε9 τους, λέγοντας «το υπόλοιπο ποσοστό του χωραφιού θα το πάρω προσεχώς από τον π.χ. αδερφό µου, προχώρησε εσύ στην τροποποίηση για να είµαι εντάξει και να µπορέσω να κάνω τη δήλωση του ΟΣ∆Ε». Το χειρότερο δε, είναι ότι στις περιπτώσεις που οι λογιστές τους αρνηθούν, κάνουν και φασαρία. 

Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα µε τη σειρά. Έγραφα στο προηγούµενο µου άρθρο:

«Το 2018, κατά τη διάρκεια της υποβολής των δηλώσεων καλλιέργειας (ΟΣ∆Ε), ήταν η πρώτη φορά που ζητήθηκε από τους φορείς υλοποίησης των αιτήσεων, η αναγραφή του ΑΤΑΚ των αγροτεµαχίων στα συµφωνητικά. Ο ΑΤΑΚ εύκολα µπορεί να βρεθεί σε ένα ακίνητο που είναι καταχωρηµένο στο Ε9 του ιδιοκτήτη. Πολύ δύσκολα όµως αυτό µπορεί να γίνει όταν, οι ιδιοκτήτες βρίσκονται στο εξωτερικό, ή υπάρχουν πολλοί κληρονόµοι ενός αγροτεµαχίου.

Πλησιάζουµε στην έναρξη των δηλώσεων καλλιέργειας έτους 2019, Το σύνηθες διάστηµα σύνταξης τους είναι 15.03/15.05, µε τυχόν παρατάσεις µπορεί να φτάσουµε και φέτος µέχρι τέλος Ιουνίου. ∆υστυχώς όµως δεν έχει γίνει καµία βελτίωση στο θέµα των ΑΤΑΚ, παρότι οι περισσότεροι άνθρωποι είµαι σίγουρος, προσπάθησαν να βγάλουν άκρη και να βρουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται σχετικά µε τα αγροτεµάχια».

Και ακόµη: «Από τις µέχρι τώρα οχλήσεις στα γραφεία συναδέλφων σε όλη τη χώρα, διαπιστώνουµε ότι όση προσπάθεια κι αν κατέβαλαν, δεν µπόρεσαν να βγάλουν άκρη, καθώς τα προβλήµατα που προκύπτουν στην αναζήτηση είναι πολλά: Οι κληρονόµοι είναι πολλοί και δεν µπορούν να συνεννοηθούν, είτε αδιαφορούν, είτε είναι χρόνια εγκατεστηµένοι στο εξωτερικό και δεν γνωρίζουν καν πως έχουν γίνει ιδιοκτήτες αγροτικής γης. Πάρα πολλές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, επειδή δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονοµίας, δεν έχουν αναγράψει στο ποσοστό που τους αναλογεί, τα ακίνητα που προέρχονται από κληρονοµία».

Κατά 99% και φέτος θα δοθεί παράταση προκειµένου να µην µπλοκάρει η καταβολή των επιδοτήσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να καταλάβουν εκείνοι οι υπάλληλοι που κοιµούνται νωρίς, βλέπουν όνειρα και πηγαίνουν την άλλη µέρα στη δουλειά τους µε σκοπό να υλοποιήσουν τα όνειρά τους, ότι το περιουσιολόγιο δεν θα ολοκληρωθεί επειδή υποχρεώνουν τους παραγωγούς / αγρότες να προσκοµίσουν τους ΑΤΑΚ των αγροτεµαχίων τους. Και φυσικά να λάβουν σοβαρά υπόψη πως ένα χωράφι όταν δηλωθεί µία φορά, όσες προσπάθειες και να κάνει κάποιος, δεν µπορεί να το δηλώσει ξανά. ∆εν το λέω εγώ, το λένε οι φορείς Α', οι αρµόδιοι δηλαδή, που συντάσσουν δηλώσεις καλλιέργειας.

Η σύνταξη ενός Ε9 έχει πολλές προεκτάσεις σχετικά µε το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να γίνει. Ξεκινώντας από το λάθος των ∆ΟΥ, τονίζω ότι: όταν καλούµαστε να τροποποιήσουµε ένα Ε9 και να δηλώσουµε περισσότερα µέτρα, µπορεί µεν οι λογιστές να ζητάµε και να µας προσκοµίζουν αποδεικτικό (π.χ. τοπογραφικό, ή βεβαίωση µηχανικού, ή συµβολαιογραφικό έγγραφο, κλπ), όµως όταν πάω στη ∆ΟΥ να το υποβάλλω, δεν µου ζητείται τίποτε. Το σκεπτικό απλό: προκύπτει παραπάνω φόρος από τον αρχικό, το δηλώνεις µόνος σου, άρα όλα µια χαρά.

Αν δηλώσω όµως από λάθος την πλατεία της Καρδίτσας στο Ε9 µου και στη συνέχεια πάω στη ∆ΟΥ να διαγράψω την εγγραφή αυτή, γιατί πώς να το κάνουµε ρε παιδιά, η πλατεία είναι δηµοτικό ακίνητο δεν είναι δικό µου, στη ∆ΟΥ θα µου ζητήσουν να προσκοµίσω παραστατικό που να δικαιολογεί την προσπάθεια διαγραφή µου. Ο λόγος; Μα, µειώνεται ο φόρος.

Στις περιπτώσεις της τροποποίησης των ποσοστών των αγροτεµαχίων, καλό όλοι οι συνάδελφοι αλλά και οι ιδιοκτήτες αγρότες (και όχι µόνο), να είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτά που ζητάνε και σε αυτά που δηλώνουν. Αν υπάρχει ένα αγροτεµάχιο 10 στρ. σε ποσοστό 70% (άρα 7 στρ. στην ιδιοκτησία του πελάτη), το µόνο που µπορώ να κάνω είναι να δηλώσω 7 στρ. σε ποσοστό 100%. Και πάλι, µε επιφύλαξη αν δεν έχω κάτι στα χέρια µου, τουλάχιστον όµως δεν αλλοιώνεται το τελικό αποτέλεσµα ιδιοκτησίας. Όλα τα υπόλοιπα τα ακούω βερεσέ και καλό είναι, όλοι όσοι έχουν σκοπό να ζητήσουν κάτι τέτοιο χωρίς χαρτιά, να το αποφύγουν, γιατί πρόκειται περί απατεωνιάς, η οποία διώκεται ποινικά.

Aνταποκριτές ΟΓΑ

Οι ανταποκριτές του ΟΓΑ, σε πολλές περιπτώσεις και για ψύλλου πήδηµα, στέλνουν τους αγρότες στο λογιστή τους, για θέµατα που αφορούν αποκλειστικά τους ίδιους: π.χ. εάν δεν φαίνεται µία πληρωµή, θα πρέπει να το ψάξουν οι ίδιοι και όχι να στείλουν άνθρωπο στο λογιστή. Καλό είναι να επιδεικνύεται λίγη προσοχή για την αποφυγή της ταλαιπωρίας αυτών.

Πηγή:agronews