Νοέμβριο έρχονται πληρωμές για βιολογικά και νιτρορύπανση, Δεκέμβριο εξόφληση τσεκ, πρασίνισμα, νέοι γεωργοί και εξισωτική

2018-11-13

Εντός Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή για τη βιολογική γεωργία και συγκεκριμένα η προκαταβολή του δεύτερου έτους, ύψους 25 εκατ. ευρώ. Θα ακολουθήσει η αντίστοιχη προκαταβολή του πρώτου έτους της βιολογικής κτηνοτροφίας. Επίσης μέσα στο Νοέμβριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα τρέξει η διαδικασία της προκαταβολής της απονιτρορύπανσης, στο πλαίσιο της «τακτοποίησης» των πληρωµών του Β΄ Πυλώνα, σύμφωνα µε τις κοινοτικές υποχρεώσεις. Ακολουθεί Δεκέμβριο η εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης, η πράσινη ενίσχυση και η ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, ενώ αµέσως μετά δροµολογείται η πληρωµή εξισωτικής αποζηµίωσης του 2018. Σηµειωτέον ότι μέχρι το τέλος του έτους, στόχος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να έχουν κλείσει και όλες οι εκκρεµότητες από τα προηγούµενα έτη. 

Οι συνολικές άμεσες ενισχύσεις που θα πληρωθούν στους Έλληνες αγρότες για το 2018 ανέρχονται σε 1.855.473.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό, 1.103.650.000 ευρώ προορίζονται για τη βασική ενίσχυση, 556.642.000 ευρώ για το πρασίνισμα, 37.109.000 ευρώ για τους νέους σε ηλικία αγρότες (κάτω των 40 ετών) και 184.049.000 ευρώ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Αναμένουμε βέβαια πότε θα γίνει η νομοθέτηση του ακατάσχετου για τους λογαριασμούς των αγροτών στο ύψος των 15.000 ευρώ το χρόνο, όπως είχε δεσμευτεί η πρώην και η νυν ηγεσία του ΥπΑΑΤ (δηλαδή αν θα προλάβει να ισχύσει στην εξόφληση του τσεκ). Στην ουσία πρόκειται για προσαρμογή του ακατάσχετου των 1.250 ευρώ μηνιαία που ισχύει σήμερα για κάθε πολίτη. Οι αγρότες το έχουν ανάγκη σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (όπως για παράδειγμα στην πληρωμή προκαταβολής και εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης). Ο αγρότης πληρώνεται σε προκαθορισμένες χρονικές περιόδους, οπότε η ρύθμιση του ακατάσχετου, που θα κάνει σωρευτικό ανά χρόνο το συγκεκριμένο ποσό, διευκολύνει τους αγρότες, χωρίς να υπάρχει δημοσιονομικό κόστος για το κράτος. Πληροφορίες του ΑγροΤύπου αναφέρουν ότι το ακατάσχετο των αγροτών έχει φύγει από τον Σεπτέμβριο από το Υπουργείο Οικονομικών και βρίσκεται προς έγκριση στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
8 και 9/11 πληρώθηκαν ανειλημμένες υποχρεώσεις
Στο μεταξύ στις 8 και 9 Νοεμβρίου πληρώθηκαν 1.414.565 ευρώ σε 473 δικαιούχους. Οι πληρωμές αφορούσαν ανειλημμένες υποχρεώσεις για βιολογική κτηνοτροφία (2012, 2014), απειλούμενες φυλές (2013) ολοκληρωμένη διαχείρηση καπνού (2013), νιτρορύπανση (2014), βιολογική γεωργία (2014, 2015), δασώσεις (2016), ολοκληρωμένη ζαχαρότευτλων (2015), Νέοι Αγρότες και Leader.
Διαβάστε αναλυτικά τις πληρωμές https://www.opekepe.gr/doc/pliromes/PAYMENTS_OPEKEPE_08112018-09112018.pdf</p> 

Πηγή:agrotypos