Νέα παράταση προθεσμίας για δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού, εξαιρούνται οι αγρότες

2019-02-01

Με νέα απόφαση παρατείνεται η δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στην ΑΑΔΕ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019. 

Όπως αναφέρεται σε αυτήν:

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5α της αριθμ. 45231/2017 (Β' 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΕΑΦ 1184793/2018 (Β' 5619) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν έως την 28η Φεβρουαρίου 2019».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 5α της αριθμ. 45231/2017 (Β' 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΕΑΦ 1184793/2018 (Β' 5619) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν έως την 28η Φεβρουαρίου 2019».

Υπενθυμίζεται ότι υποχρεωμένες να δηλώσουν επαγγελματικό λογαριασμό είναι όσες επιχειρήσεις έχουν POS. Συνεπώς, όπως έχουμε γράψει και πάλι, εξαιρούνται οι αγρότες από την υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού.

Πηγή:agrotypos