Να συνεχίσουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες να έχουν κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή της ΚΑΠ ζητούν οι οργανώσεις ευρωπαϊκών περιφερειών AREFLH και AREPO

2018-07-19

Συνεδρίαση διοργάνωσε η Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών με κηπευτικά (AREFLH) στις 12 Ιουλίου, στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Ένωσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών με ΠΟΠ προϊόντα (AREPO). Στόχος ήταν ο καθορισμός της στάσης της AREFLH όσον αφορά τις νομοθετικές προτάσεις για το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2020 και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027. Στη συνεδρίαση εκφράστηκε έντονη ανησυχία για τις περικοπές που πρόκειται να εφαρμόσει η Κομισιόν στον προϋπολογισμό της ΚΑΠ, και ειδικά στον Δεύτερο Πυλώνα. Όπως ανέφεραν από κοινού οι δύο οργανώσεις (AREFLH και AREPO) «οι περικοπές έρχονται σε αντίθεση με το στόχο να αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο οι Ευρωπαϊκές αγροτικές περιφέρειες και να είναι επίκεντρο της αγροτικής παραγωγής οι νέοι αγρότες».

«Αυτό σημαίνει ότι η μελλοντική ΚΑΠ θα πετύχει τόσο παλαιούς όσο και μελλοντικούς στόχους με δυσανάλογο μειωμένο προϋπολογισμό», όπως πρόσθεσαν οι δύο οργανώσεις. «Με αυτόν τον τρόπο, κινδυνεύει να τεθούν σε κίνδυνο το μέλλον της γεωργίας στην ΕΕ, η κοινή οργάνωση της ευρωπαϊκής αγοράς και η ευρωπαϊκή ύπαιθρος. Σύμφωνα με την άποψη της AREFLH και της AREPO, μια ισχυρή, ανταγωνιστική και βιώσιμη ΚΑΠ, με κοινούς και απλούς κανόνες σε όλη την ΕΕ, είναι εφικτή μόνο με την προϋπόθεση επαρκούς χρηματοδότησης.
Τους τελευταίους μήνες, οι AREFLH και AREPO είχαν στηρίξει τη θέση τους η μελλοντική ΚΑΠ να επιτρέπει αυτονομία των αγροτικών περιφερειών της ΕΕ στην εφαρμογή της ΚΑΠ. Και όχι να περιθωριοποιηθεί ή να καταργηθεί παντελώς ο ρόλος των περιφερειών, επιτρέποντας τους μόνο να εφαρμόζουν μέτρα που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, οι περιφερειακές οντότητες, οι οποίες σε πολλές χώρες της ΕΕ ασκούν σημαντικές νομοθετικές λειτουργίες στον γεωργικό τομέα, καλούνται να διαδραματίσουν τον ρόλο ενός «ενδιάμεσου φορέα».
Εάν συμβεί αυτό, θα χαθεί η εμπειρία των περιφερειών που κέρδισαν τα προηγούμενα χρόνια στην εφαρμογή της ΚΑΠ.
Οι AREFLH και AREPO τονίζουν την αναγκαιότητα διαφύλαξης του κεντρικού ρόλου των ευρωπαϊκών περιφερειών στον καθορισμό και την εφαρμογή πολιτικών γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης και στην αύξηση του ρόλου των περιφερειών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ.
Η AREPO και η Συνέλευση Ευρωπαϊκών Περιφερειών με κηπευτικά (AREFLH) αντιπροσωπεύουν τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και οργανώσεις παραγωγών που ασχολούνται με την παραγωγή φρούτων, λαχανικών και καλλωπιστικών φυτών, καθώς και τα προϊόντα προέλευσης. Οι δύο οργανώσεις εκπροσωπούν 40 περιφέρειες από 9 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ, δηλαδή πάνω από το 50% των γεωγραφικών ενδείξεων και το 45% της παραγωγής φρούτων, λαχανικών και καλλωπιστικών φυτών στην Ευρώπη. 

Πηγή:agrotypos