Μίσθωση γεωργικών εκτάσεων: Υποχρεωτική η ηλεκτρονική δήλωση – Η διαδικασία υποβολής

2018-08-28

Υποχρεωτική για τους εκμισθωτές είναι η δήλωση των πληροφοριακών στοιχείων για νέες μισθώσεις γεωργικών εκτάσεων ή τροποποιήσεις αυτών.

Η ηλεκτρονική δήλωση πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία.

Εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα της γεωργικής έκτασης δεν υπερβαίνει το ποσό των 80 ευρώοι εκμισθωτές δεν υποχρεούνται σε υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».

Διαδικασία υποβολής

Οι δηλώσεις των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής εδώ.https://www.aade.gr/polites/akineta/misthoteria-akineton

 Οι υπόχρεοι που είναι νέοι χρήστες θα πρέπει να εγγραφούν πρώτα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet.

Η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, περιλαμβάνει τις παρακάτω γενικές κατηγορίες πληροφοριών:

  • Στοιχεία εκμισθωτών
  • Στοιχεία μισθωτών
  • Στοιχεία μίσθωσης
  • Στοιχεία ακινήτου

Μετά την οριστικοποίηση υποβολής της δήλωσης, εκτυπώνεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που καταχώρησε ο χρήστης και την οποία μπορεί να προσκομίζει σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Όσοι υποχρεούνται και δεν δηλώνουν τα στοιχεία των μισθώσεων ή τα δηλώνουν εκπρόθεσμα, υπόκεινται σε κυρώσεις και τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Ο μισθωτής

Με την οριστικοποίηση της υποβολής, τα πρόσωπα που συμβάλλονται στη μίσθωση, θα ενημερώνονται με μήνυμα στα εισερχόμενα μηνύματα του λογαριασμού τους στο TAXISnet, αφού εισέλθουν με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης στο TAXISnet.

Ο μισθωτής ανατρέχει στην υποβληθείσα δήλωση και προβαίνει στην ηλεκτρονική αποδοχή ή μη της δήλωσης. Στην περίπτωση μη αποδοχής, συμπληρώνονται οι λόγοι μη αποδοχής σε ειδικό πεδίο.

Πηγή:ellinikigeorgia