Μισάνοιχτη η πόρτα των τραπεζών για τις αγροτικές επιχειρήσεις

2018-12-14

Αυξημένες οι χορηγήσεις για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της γεωργίας.

Μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα στο μέτωπο των νέων χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα φανερώνουν τα στοιχεία που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), μέρος των οποίων συμπεριλαμβάνεται στο τελευταίο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank. 

Αν και, σε γενικές γραμμές, τα τραπεζικά ιδρύματα εξακολουθούν να μην παρεκκλίνουν από τη γραμμή της σφικτής πιστωτικής πολιτικής, κάτι που, όπως υποστηρίζουν στελέχη τους, έχει να κάνει και με τη σχετικά χλιαρή ζήτηση για νέα δάνεια, αλλά και την απουσία αξιόπιστων business plans, ταυτόχρονα εμφανίζονται πιο δεκτικά στα αιτήματα επιχειρήσεων από κλάδους που συγκαταλέγονται στα λεγόμενα βαριά χαρτιά της ελληνικής οικονομίας ή/και έχουν να επιδείξουν σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ ο ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα επιδεινώθηκε τον Οκτώβριο του 2018 και διαμορφώθηκε σε -1,4% (από -1,2% έναν μήνα πριν) και οι καθαρές χρηματοδοτικές ροές προς τις επιχειρήσεις συνολικά κινήθηκαν πτωτικά, την ίδια στιγμή καταγράφεται μια αύξηση των πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Μάλιστα, ο ρυθμός αύξησης των χρηματοδοτήσεων προς τις τελευταίες «προσπέρασε» τον Οκτώβριο και τον αντίστοιχο του τουρισμού.

Ειδικότερα, οι πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις του γεωργικού κλάδου αυξήθηκαν τον Οκτώβριο κατά 6,5% σε ετήσια βάση (σ.σ. 5,9% ήταν η αύξηση τον Σεπτέμβριο και 6,3% τον Αύγουστο), με το υπόλοιπο των χορηγήσεων να ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ (σ.σ. 1,2 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο και 1,1 δισ. ευρώ τον Αύγουστο). Την ίδια στιγμή, στον τουρισμό η αύξηση ήταν 4,1% (σ.σ. 7,6% το Σεπτέμβριο και τον Αύγουστο), ενώ αρνητικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής κατέγραψαν οι χορηγήσεις σε κλάδους όπως η βιομηχανία, το εμπόριο, η ναυτιλία, η ενέργεια και οι κατασκευές.

Λιγότερα τα δάνεια προς μεμονωμένους

Από το σύνολο των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα, το 48% αφορούσε επιχειρηματικά δάνεια, το 33% στεγαστικά, το 12% καταναλωτικά και μόλις το 7% ελεύθερους επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτών. Στην τελευταία κατηγορία, μάλιστα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των χορηγήσεων όχι μόνο παρέμεινε τον Οκτώβριο σε αρνητικό έδαφος, αλλά παρουσίασε και επιδείνωση (-1,9% από -1,5% το Σεπτέμβριο).

Σύμφωνα με την ΤτΕ, το μέσο επιτόκιο νέων επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε μείωση τεσσάρων μονάδων βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,09%. Ωστόσο, το αντίστοιχο επιτόκιο για επιχειρηματικά δάνεια συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου αυξήθηκε κατά 101 μονάδες βάσης στο 4,98%, ενώ το επιτόκιο επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,93%.

Πηγή:ypaithros