Μικρό ΟΣΔΕ και χαμηλό εισόδημα είναι τα εισιτήρια για ένταξη των αγροτών στο 14χίλιαρο

2019-01-18

Επαγγελµατίες αγρότες µέχρι 61 ετών, που δεν ξεπερνά το αγροτικό τους εισόδηµα στην τριετία κατά µέσο όρο τα 3.000 ευρώ, ορίστηκαν ως δικαιούχοι στο Μέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων», σύµφωνα µε το πλαίσιο εφαρµογής που βγήκε στη δηµοσιότητα. 

Βάσει της υπουργικής απόφασης η οποία καθορίζει το πλαίσιο εφαρµογής του Μέτρου του πριµ των 14.000 ευρώ, µε την προκήρυξη να αναµένεται εντός των ερχόµενων ηµερών, οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει επίσης να κατοικούν σε µικρές κοινότητες έως 5.000 κατοίκων. Υπενθυµίζεται ότι ο προϋπολογισµός, έχει οριστεί στα 70 εκατ. ευρώ, οπότε θα χωρέσουν στο πρόγραµµα 5.000 δικαιούχοι, εκτός περίπτωσης υπερδέσµευσης.

Αναλυτικά, στην υπουργική απόφαση «Καθορισµός πλαισίου εφαρµογής του Υποµέτρου 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων»ορίζονται τα εξής για το Μέτρο:

Επιλεξιµότητα δικαιούχου

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκµεταλλεύσεων, εφόσον:

  • Είναι 18 έως 61 ετών.
  • Είναι κάτοικοι Κοινοτήτων έως 5.000 κατοίκων.
  • Είναι αρχηγοί σε υφιστάµενες γεωργικές εκµεταλλεύσεις.
  • Έχουν κάνει ΟΣ∆Ε.
  • Είναι κατ' επάγγελµα αγρότες στο ΜΑΑΕ.

Έχουν ατοµικό αγροτικό εισόδηµα από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδηµα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ. Το ατοµικό αγροτικό εισόδηµα και το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των εισοδηµάτων των διαθέσιµων φορολογικών στοιχείων των τριών τελευταίων ετών.

Υποβάλλουν Επιχειρηµατικό Σχέδιο, µε ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία έτη και µέγιστη τα τέσσερα έτη, µε συγκεκριµένες δεσµεύσεις.

Πηγή:agronews